Vad är vitamin E bra för?

Vitamin E är ett samlingsbegrepp för 8 kemiska uppsättningar där α-tocopherol är vanligast förekommande inom forskning. Vitamin E (genom α-tocopherol) har visat sig kunna vara bra för hjärta, hjärna, leder och inflammation – även om forskningen inte är helt övertygande.

Mat som innehåller vitamin E är exempelvis: Mandel, hasselnötter, avokado, paprika, mango, spenat, solrosfrön mfl.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig gällande vad vitamin E är bra för – efter en ytlig granksning av befintlig forskning gällande dess effekt på:

  • Hjärta
  • Hjärna
  • Leder
  • Inflammation

Vad är vitamin E?

Vitamin E är ett samlingsbegrepp som egentligen består av 8 fettlösliga delar, som tillsammans (eller var för sig) kallas “Vitamin E”  – enligt en artikel från National Institute of Health (2021).

De olika formerna av vitamin E påverkar kroppen olika.

Den vanligaste formen av vitamin E heter alpha (eller a-) tocopherol och är bla. delaktig i kroppen immunfunktion, cellsignalering men kroppens kärlsystem.

[…] thereby increasing the release of prostacyclin from the endothelium, which, in turn, dilates blood vessels and inhibits platelet aggregation.

Hur mycket E vitamin som finns i kroppen påverkas av levern, som “plockar upp” vitaminerna efter att de brytits ner av tarmarna.

The liver preferentially resecretes only alpha-tocopherol […] As a result, blood and cellular concentrations of other forms of vitamin E are lower than those of alpha-tocopherol.

Även om forkning kring vitamin E (genom dess olika former) har visat på olika resultat – så beskrivs α-tocopherol ändå som en vinnare, enligt en vetenskaplig artikel publicerad i America Heart Association (2019).

Circulating levels of α-tocopherol, however, have been consistently associated with a lower risk of all-cause mortality,2 suggesting long-term dietary intake of vitamin E–containing foods may be beneficial for health.

Hjärta

E vitamin i form av α-tocopherol tycks vara bra mot åderförkalkning som har negativa konsekvenser på hjärtat – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i The Journal of Nutrition (2001).

For example, α-tocopherol inhibits smooth muscle cell proliferation (betyder spridning) and thus may decrease vascular wall thickening.

Åderförkalkning kan leda till att kärlen bli trånga / stela och därigenom orsak hjärtinfarkt eller kärlkramp i hjärtat – enligt 1177 vårdguiden.

Enligt författarna av granskningen ovan kan E vitamin i form av α-Tocopherol minska risken för komplikationer med hjärtat genom att reglera trombocytfunktion (sk. blodplättar och “Platelet” på engelska).

Platelets form the thrombus (blodpropp) that occludes the vessel, causing the heart attack.

Men också genom att öka endotelcellerna produktion av kväveoxid som reglerar kärlens funktion, celltillväxt och skydd mot blodplättarna – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Current Vascular Pharmacology (2012).

Hjärna

E-vitamin är bra för hjärnan genom att minska mängden degenerering av celler, och biheåller därigenom bättre hjärnans funktion – enligt en vetenskaplig artikel publicerad i BMC Pediatrics (2019).

Resultatet från studien visat ett positivt samband mellan E-vitamin och generellt sett bättre prestation i skolan.

Utöver det skriver författarna:

It has been shown that detection of neuropsychological and physiological deficits early in a child’s development can predict poor academic performance.

E-vitamin har visat sig motverka försämringen av ens kognitiva funktion, speciellt bland äldre – enligt en studie publicerad i JAMA (2002).

Studien gjordes på närmare 3000 äldre (65-102 år) på äldreboende.

Personer som fick i sig tillräckligt med vitamin E beskrivs enligt studien förbättra sin hjärnfunktion motsvarande en föryngring om 8-9 år.

Lederna

E vitamin tros kunna vara bra för lederna men forskning är långt ifrån övertygande – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Frontiers in Pharmacology (2018).

Anledningen till varför vitamin E kan ha effekt beror på dess antioxidativa egenskaper – som motverkar utveckling av artros, som annars beskrivs som dess huvudsaklig orsakar:

Oxidative stress is one of the underlying mechanisms contributing to cartilage degeneration in osteoarthritis.

Högre doser av vitamin E kan eventuellt vara pro-oxidativa (vilket är dåligt).

Dessutom kan de olika formerna av vitaminen (som jag nämnt ovan) ha olika effekt på lederna – enligt författarna, som skriver:

Different isoforms of vitamin E may have distinct biological effects on joint health but the studies on isoforms others than alpha-tocopherol are limited.

Inflammation

Vitamin har kunnat visat sig minska inflammation i kroppen – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Scientific Reports (Nature, 2020).

Högre doser (≥ 500 mg / dag) har visat sig ge effekt inom spannet av 8 veckor när vitaminen förekommer som γ-tocopherol.

Men generellt sett är forskningen (i sin helhet) inte övertygande, enligt författaren som skriver:

The overall effect size for the effect of vitamin E on serum levels of TNF-α was not significant.

TNF-α är ett cytokin (protein) som produceras i kroppen vid inflammation – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Microscopy Research & Technique (2000).