Är tea tree oil bra för finnar / acne?

Tea Tree oil är bra för huden och som behandling av finnar / akne. Tea tree oil har likvärdig effekt mot hudbesvär som Basiron / annan läkemedelsklassad hudkräm. Tea tree oil ingen antibiotika – annars vanligt i form av benzoyl, klindamycin, erytromycin som kan leda till resistens.

Det finns flera studie som visar att tea tree oil är bra mot finnar / akne – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i International Journal of Antimicrobial Agents (2015),

Sammanfattning om effekten av oljan:

  • är en bra behandlingsmetod mot mild / omfattande hudbesvär
  • har liknanden effekt som övriga läkemedel
  • även är antimikrobiellt och antiinflammatorisk (istället för antibiotiskt).

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om hur effektiv tea tree oil är som behandling av finnar / akne – efter en ytlig granskning av befintlig forskning! 🙂

Hur bra är tea tree oil för behandling av finnar / akne?

Tea Tree Oil har visat sig vara bra mot finnar och visat sig ge en mycket bra effekt efter 12 veckor – enligt en vetenskaplig studie publicerad i Australian Journal of Dermatology (2016).

Hur användes tea tree oil för behandling av acne i studien?

Deltagarna fick en gel med tea tree oil, samt en ansiktstvätt innehållandes 7 mg / g som de behandlade ansiktet med 2 gånger om dagen (först tvätt, sen gel).

Gel skulle få verka minst 6 timmar efter applicering – dvs utan att tvättas bort.

Hur snabbt gav tea tree oil effekt som behandlingsmetod för finnar / acne?

Efter 4 veckor hade behandlingen med tea tree oil minskat omfattningen av deltagarnas finnar med ca 28% och ca 36% efter 8 veckor och 55% efter 12 veckor.

Biverkningarna var beskrivs som mycket små och består av torrhet och flagnande hy.

Så här summerar författarna resultatet från studien:

This study shows that the use of the tea tree oil products significantly improved mild to moderate acne and that the products were well tolerated.

Hur effektivt är tea tree oil som behandling mot finnar / akne – jämfört med andra läkemedel?

Författarna uppmärksammar också andra studier som visar att tea tree oil är bra mot huden genom att behandla finnar / akne.

Den genomsnittliga effekten efter 12 veckors behandling beskrivs vara 54% Effekten av kräm specifik mot finnar / akne (innehållandes benzoyl) varierade mellan 36-48%, medan kräm mot finnar / akne med klindamycin minskar ens besvär med i genomsnitt 31-47%.

Det finns fler nackdelar med att behandla akne med antibiotika krämer (innehållandes benzoyl, klindamycin eller erytromycin) – eftersom att ens akne kan bygga upp resistens.

Så här skriver författarna om att använda tea tree oil som behandling istället:

As a result of antimicrobial resistance, the use of combination topical therapies, and of non-antibiotic products such as tea tree oil, has become highly relevant.

Är tea tree oil bättre för finnar / acne än basiron?

Både Basiron och Tea Tree oil är bra behandling mot finnar / akne, och ger både signifikant förbättring. Effekten av tea tree oil kommer något långsammare än den från basiron, däremot innehåller basiron antibiotika, som kan bidra till antibiotikaresisten, vilket bör anses vara är allvarligt.

En vetenskaplig studie publicerad i The Medical Journal of Australia (1990) har jämfört effekt på finnar / akne mellan Basiron (5%) med Tea Tree oil (5%).

Så här summerar forskarna resultatet från studien, med totalt 120 deltagare:

The results of this study showed that both 5% tea-tree oil and 5% benzoyl peroxide had a significant effect in ameliorating the patients’ acne by reducing the number of inflamed and non-inflamed lesions (open and closed comedones), although the onset of action in the case of tea-tree oil was slower.

Vad gör tea tree oil bra för finnar / acne?

En av de huvudsakliga komponenten som ger Tea tree oil sin anti-mikrobiella, antiinflammatoriska och antioxidativa egenskap heter Terpinen-4-ol.

Det har jag läst en granskning av befintlig forskning publicerad i International Journal of Dermatology (2012).

Kan Tea tree oil vara irriterande för huden?

Krämer och liknande med en koncentration av tea tree oil högre än 10% har visat sig kunna vara irriterande för huden – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Clinical Microbiology Reviews (ASM Journals, 2020).

Since irritant reactions may frequently be avoided through the use of lower concentrations of the irritant, this bolsters the case for discouraging the use of neat oil and promoting the use of well-formulated products.

Irritation beror på nödvändigtvis på att oljan är dålig för huden, utan kan också vara en konsekvens av att den är gammal eller har oxiderat (sker när den förvaras varmt, ljust eller är i kontakt med syre).