Stamceller & Cellterapi – min guide genom forskning!

Nedan kan du läs om vad jag lärt mig om stamceller.

Här skriver jag några rader om vad stamceller är, hur de olika typerna av stamceller fungerar och vad cellterapi (via av stamceller) kan vara bra för.

Allt nedan är baserat på min ytliga granskning av befintlig forskning.

Förvänta dig ingen komplett återspegling av helheten, men heller inte ett inlägg utan belägg för sina påståenden.

Vad är stamceller?

Stamceller är alla cellernas ursprungliga form, innan de omvandlas på “beställning” av diverse signaler i kroppen till att bli specifika celler med unika egenskaper.

Stamceller är har alltså ingen riktigt funktion, utan väntar på “direktiv” om att få en sådan – och därefter byta skepnad.

In conclusion, it is found that stem cells do not possess any unique and specific molecular markers; and stem cell behavior depends on the environment of the cell as well as the stem cell’s intrinsic qualities.

Det går egentligen att säga att stamceller inte är celler överhuvudtaget, utan en “delkomponent” i en population av celler.

In this sense, stem cells do not exist in isolation but only as a part of multicellular system.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Wiley Interdisciplinary Reviews (2018).

Varför är stamceller bra?

Stamceller innehåller DNA, som till skillnad från “vanliga celler” inte är speciellt organiserad. Det kan mer ses som en typ av modellera..

När signaler från kroppen når cellen, (signaler kan jämföras med arbetsuppgifter) så stängs många av stamcellernas delar av – och enbart de nödvändiga består.

When signals enter the cell and the differentiation process begins, genes that are no longer needed are shut down, but genes required for the specialized function will remain active.

Ovan är enligt författarna bakom granskning av befintlig forskning publicerad i Stem Cell Research & Therapy (2019).

Stamceller används ofta vid framtagningen av nya mediciner.

Det är dessa celler som olika preparat (mediciner) prövs på – för att undersöka eventuell toxicitet. Om jag uppfattat saken korrekt!

Eftersom att stamceller spelar en sådan central roll i vår hälsa – så utvecklas sk. cellterapi, där stamceller används för att återställa kroppens skick (motverka åldrande).

Currently, several stem cell therapies are possible, among which are treatments for spinal cord injury, heart failure [80], retinal and macular degeneration [81], tendon ruptures, and diabetes type 1 [82].

Också enligt författarna.

Effekten som stamceller har på diverse sjukdomar varierar, men beskrivs totalt sett öka i takt med att forskningen fortgår.

Några av sjukdomar som tycks gynnas mer av cellterapi idag är:

 • makuladegenerationer
 • stroke
 • artros
 • neurodegenerativa sjukdomar
 • diabetes

Också enligt författarna.

Även om cellterapi inte är en form av primärvård idag, så beskrivs potentialen i att använda stamceller för behandla folksjukdomar vara ytters lovande.

Det handlar inte bara om att bota sjukdomar, utan också om att använda stamceller för att producera nya organ (något det idag råder brist på pga av för få donatorer).

Stem cells have great potential to become one of the most important aspects of medicine. […] Currently, when the need for transplantable tissues and organs outweighs the possible supply, stem cells appear to be a perfect solution for the problem.

Också enligt författarna.

Olika typer av stamceller

Här skriver jag några rader om de olika sorterna stamceller.

De 4 sorterna av stamceller är:

 • Unipotenta
 • Multipotenta
 • Pluripotenta
 • Totipotenta

En stamcell kan omvandlas till en annan typ av cell med specifik egenskaper och funktioner.

Denna typ av celler (innan omvandling) karaktäriseras också av att kunna reparera sig själva till “originalskick”.

The 2 defining characteristics of a stem cell are perpetual self-renewal and the ability to differentiate into a specialized adult cell type.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Journal of Cardiovascular Nursing (2009).

Det innebär exempelvis att dessa med högsta sannolikhet spelar en betydande roll inom åldrande, eftersom att de i “sig själva” inte behöver åldras.

Däremot åldras kroppen, som bland annat innebär att många funktioner blir sämre, däribland produktionen av stamceller.

Alla stamceller är inte likvärdiga, eftersom att det både finns olika klasser (typ kategorier) och sorter (med ännu mer specifika ändamål).

Vad ändamålet för en specifik stamcell är – beror på vilken klass den “tillhör”.

Pluripotent / multipotent

Antingen är cellen Pluripotent, som innebär att den iprincip kan omvandlas till många olika (inte alla) typer av celler – eller så är cellerna multipotent som innebär ett något mer specifikt “uppdrag” i kroppen (men fler än 1).

Också enligt författarna.

Så här beskrivs Pluripotenta stamceller av författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Acta Biochimica Polonica (2015):

Pluripotent stem cells, i.e. embryonic stem cells (ESC) or induced pluripotent stem cells (iPSC) differentiate into cells of all three embryonic lineages.

Och så här skriver de om Multipotenta:

Multipotent stem cells, like hematopoietic stem cells (HSC), can develop into multiple specialized cells in a specific tissue.

Unipotent

Utöver pluripotenta och multipotenta finns också sk. unipotenta stamceller. Dessa har till skillnade från multipotenta bara förmågan att bli en (1) typ av cell.

Unipotent cells differentiate only into one cell type, like e.g. satellite cells of skeletal muscle.

Också enligt författarna.

Motsatsen till unipotenta stamceller, som bara kan bli 1 annan celltyp, är inte pluripotenta – utan en 4:e typ: totipotenta!

Totipotent

Totipotenta stamceller kan till skillnad från pluripotenta omvandlas till alla typ av celler.

Pluripotenta kan omvandlas till många fler sorter än multipotenta, men inte lika många som totipotenta – som kan omvandlas till alla.

Totipotent stem cells are cells that have the capacity to self-renew by dividing and to develop into the three primary germ cell layers of the early embryo and into extra-embryonic tissues such as the placenta. A fertilised egg is a totipotent stem cell and as such can develop into any specialised cell found in the organism.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig artikel publicerad i Nature.

De olika sorterna som totipotenta stamceller kan omvandlas till är:

 • embryonala vävnader
 • fostervävnader
 • vuxna vävnader
 • somatiska celler (kroppens celler exkl. könsceller).

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Biotechnology Advances (2018).

Somatiska stamceller

Somatiska stamceller (sk. vuxna stamceller) finns lite här och var i kroppen, exempelvis i blod, tarm, hud, muskler, hjärna och hjärta.

The adult stem cells are self-renewing, clonogenic, and multipotent in nature, and their main role is to maintain the tissue homeostasis. They can be activated to proliferate and differentiate into the required type of cells, upon the loss of cells or injury to the tissue.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Progress in molecular Biology and Translational Science (2018).

Dessa typer av celler är multipotenta och har som uppgift att hålla kroppens vävnader i toppskick.

De är multipotenta eftersom att det finns många olika typer av vävnader som behöver underhållas i kroppen.

Några exempel på vävnader i kroppen:

 • epitelvävnad
 • stödjevävnad
 • nervvävnad
 • muskelvävnad
 • blod

Listan ovan kommer från en artikel på 1177 Vårdguiden.