Spela schack – bli smart och frisk?

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om hälsoeffekter av att spela schack.

Allt är baserat på en ytlig granskning av befintlig forskning, så förvänta dig ingen komplett återspegling igen av helhet.

Några av fördelarna med att spela schack tillsammans med andra är bla. förbättrad social- och koncentrationsförmåga. Det är speciellt bra för barn, som snabbare också utvecklas sin problemlösningsförmåga, och för äldre som sänker risken för ofrivillig ensamhet.

Personer som spelar schack har visat sig påverkas även fysiskt, och främst via det sympatiska nervsystemet.

These results suggest a stimulation of the sympathetic nervous system with no changes in the parasympathetic system.

Ovan är enligt forskarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i European Journal of Applied Physiology (2009), som granskat hur schackspelare påverkas av att spela schack.

I studien undersökte forskarna hjärtfrekvens, hjärtslagens variation och variabler relaterade till andning.

Så här förklarar författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Stat Pearl (2021) skillnaden mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet:

These systems primarily work unconsciously in opposite ways to regulate many functions and parts of the body. Colloquially, the SNS governs the “fight or flight” response while the PNS controls the “rest and digest” response.

I studien (2009 högre upp) visar författarna att en mentala påfrestning också kan ha märkbar fysiologisk påverkan, även om den generellt sett är lägre än fysisk aktivitet.

The changes in substrate oxidation and the sympathetic system seem to be due to high cognitive demands and bring new insight into adaptations to mental strain.

Också enligt författarna.

Det finns flera faktorer som påverka oss när vi spelar schack – exempelvis nervositet inför tävling, den sociala kontexten och den mentala ansträngningen under spelets gång.

Flera studie finns, som visar en fysiologisk och därigenom en mental effekt genom att spela schack.

The authors concluded that high cognitive demands during a chess game resulted in sympathetic activation, with great heart rate variability and increased arterial blood pressure.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i SCIelo (Brazil, 2020).

Utöver det uppmärksammar också författarna att effekten av att spela schack inte bara är fysiologisk.

Personer som spelar schack har exempelvis visat sig förbättra sin koncentrationsförmåga samt förmågan att planera och att lösa problem.

There are also several studies highlighting possible influences of the practice of chess on brain, body and behavior […]

Är det bra för barn att spela schack?

Även om schack kan upplevas som ett komplicerat spel, så har barn visat sig kunna lära sig och dra nytta av spelets fördelar på hälsa.

Några av fördelarna med att få barn att spela schack är att deras kognitiva funktioner förbättras.

Schack förbättra exempelvis barnens problemlösningsförmåga. Dessutom förbättras barnets förmåga att interagera med andra.

Så här skriver författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i The Spanish Journal of Psychology (2012), om fördelarna med att låta barn spela schack:

In contrast to the comparison group, it was found that chess improves cognitive abilities, coping and problem-solving capacity, and even socioaffective development of children and adolescents who practice it.

Är det bra för äldre att spela schack?

Äldre får såklart samma typ av fördelar som barn av att spela schack, men i lägre utsträckning.

Detta eftersom att många av områdena (problemlösning och förmågan att interagera med andra) förhoppningsvis redan är utvecklade från låga nivåer under uppväxten och vuxenlivet.

En utmaning som vuxna står inför vid äldre ålder har att göra med ensamhet. Där har troligen möjligheten att spela schack med andra, en större effekt på vuxna än på barn.

Läs mer om hur ensamhet påverkas hälsan i mitt inlägg där jag presentera min ytliga granskning av befintlig forskning om just detta.

Så här summerar jag det inlägget:

Ensamhet är farligt genom att tex. kunna orsaka högre blodtryck, depression och viktuppgång. Frivillig ensamhet är inte emotionell ensamhet (definition av ensamhet som påverkar hälsan). Frekvensen av sociala interaktion påverkar hälsan – inte hur många olika vänner man umgås med.

Läs hela inlägget om farlig och ofarlig ensamhet här! 🙂

Vad man kan tro däremot, är att äldre på något sätt främjar sin hjärnhälsa genom att spela schack och därigenom minskar risken för nedsatt kognitiv funktion eller hjärnsjukdomar.

Schack är ingen mirakelkur mot hjärnsjukdomar, men kan göra en något met allert genom att den kräver och utmanar koncentrationsförmågan.

Så här skriver författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health (2019):

Considering our results, the practice of chess is a protective strategy in the development of dementia from a preventive perspective, and even though the evidence is weak to demonstrate its role as a protective factor[…]

Det uppmärksammas också av forskarna att andra studie som är gjorda på hälsoeffekterna av att spela schack tyder på liknande – dvs viss (måttlig) förebyggande effekt.

[…] other evidence indirectly related to chess and based on its cognitive stimulating functions suggest it may work as a protective factor.

Är det bra för hjärnan att spela schack?

Hjärnan hos personer som regelbundet ägnar sig åt att spela schack har visat sig vara lite annorlunda från övriga.

Skillnaden mellan en hjärna hos schackspelare och en “vanlig person” har att göra med mängden grå materia.

Grå materia spelar en betydande roll för hjärnfunktion, och är ofta påverkad vid utveckling av olika hjärnrelaterade sjukdomar.

Så här skriver författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Neuropsychologia (Elsevier, 2014), angående effekten som schack har på hjärnan:

To the best of our knowledge we showed for the first time that there are specific differences in grey and white matter morphology between chess players and control subjects in brain regions associated with cognitive functions important for playing chess.

Och så här skriver författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i StatPearls (2021), om hur grå materia påverkar hjärnan:

However, grey matter plays the most significant part in allowing humans to function normally daily.[1] […] One of the most prevalent medical problems occurs when plaque begins to build up in areas of grey matter within the brain.

Problemen som uppstår med minskad mängd grå materia innebär inte bara komplikationer med ens kognitiva funktion, utan också den motoriska.

Det är egentligen inte så konstigt kanske, eftersom att hjärnan tycks ha ett finger med i spelat i alla kroppens funktion.

Så här skriver författarna vidare:

Furthermore, besides a loss in cognitive function, grey matter diseases can lead to issues with motor function as well. […] This decrease in motor function control contributes to the shaking found in patients with Parkinson disease.

Hur vinner man på schack?

Det räcker inte bara med att vara smart för att vara bra på schack. Det är ett komplext spel, som innebär att erfarenhet av att faktiskt spela spelet – ger ett övertag av flera anledningar.

Så här skriver författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Memory & Cognition (Springer, 2018).

The expertise effect in memory for chess positions is one of the most robust effects in cognitive psychology. One explanation of this effect is that chess recall is based on the recognition of familiar patterns and that experts have learned more and larger patterns.

Hur bra man blir på schack tycks ha att göra med en förståelse för olika koncept, som därigenom förbättrar ens minnesfunktion (inom schack).

Minnesfunktion är relevant eftersom att den ligger som grund för att känna igenom exempelvis spelmönster.

Men flera faktorer påverkar ens förmåga och förutsättningar att bli och vara en bra schackspelare.

Författarna skriver vidare:

An alternative explanation is that the expertise effect is due, in part, to stronger players having better and more conceptual knowledge, with this knowledge facilitating memory performance.

Vem har bäst förutsättningar att lära sig spela schack?

Det finns flera faktorer som avgör hur goda ens förutsättningar är att bli bättre på schack, och många har med ens hälsa och välmående att göra.

Schackspelare som återhämtar sig ordentligt, genom exempelvis sömn, har visat sig utvecklas snabbare.

Så här skriver författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Frontiers in Psychology (2020):

Results of the multilevel analyses in the current study showed that the sleep patterns of the chess players with positive performance development were different from the group of players with negative performance development.

Anledningen till varför många sover dåligt beror på stress – men inte bara.

Det är relevant för personer som vill bli bättre på att spela schack, eftersom att stress är den mest vanligt förekommande faktorn som hämmar sömn och därigenom en förutsättningar att bli en bättre schackspelare.

Så här skriver författarna vidare:

Importantly, stress is considered the most common predictor of sleep disturbance and is therefore likely to have a detrimental impact on the optimal preparation of chess players.

I mitt inlägg om sömnproblem och hur vi förbättrar sömnen kan du läsa mer.

Så här summerar jag det inlägget:

Sömnproblem kan orsakas av exempelvis stress, skärmtid på kvällen, sena måltider och därigenom försämra hälsan signifikant. Saker som kan leda till bättre sömn är exempelvis träning (dämpar stress) samt att “väcka” kroppen tidigt på morgonen genom att exponera den för ljus / rörelse.

Läs hela inlägget om sömnproblem, och att förbättra sömnen här!