Quercetin – vad är tillskott bra för?

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om vad quercetin är, vad det är bra för och varför det anses vara nyttigt.

Allt är baserat på min ytliga granskning av befintlig forskning, så förvänta dig inte en komplett återspegling av helheten.

Men heller inte ett inlägg helt utan belägg för sina påståenden! 🙂

Vad är quercetin?

Quercetin är en flavonoid som finns i frukt och grönsaker. Flavonoider är generellt sett antioxidativa (dvs antioxidanter).

Det är ett så kalla pigment i växterna, som ger växten sin färg och förekommer i bland annat rött vin, lök, grönt te, äpplen och bär.

Ovan är enligt en artikel från WebMD.

Är quercetin bra?

Quercetin har visat sig ha en hälsofrämjande effekt genom att vara antioxidativt och antiinflammatoriskt.

Det innebär exempelvis att antioxidanten motverkar tecken på åldrande (inte bara på huden) och minskar risken för sjukdomar relaterade till inflammation (dvs väldigt många).

The ability of quercetin is claimed to exert many beneficial effects on health, including protection against various diseases such as osteoporosis, lung cancer, and cardiovascular disease.

Ovan är enligt författaren bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Pharmagognosy Review (2016).

Quercetin is known as an antioxidant, anti-inflammatory, cardioprotective, and anti-obesity compound.

Generellt sett anses quercetin vara nyttigt, och forskning görs löpande, som också tenderar att bekräfta tidigare resultat.

It is thought to be beneficial against cardiovascular diseases, cancer, diabetes, neurological diseases, obesity, allergy asthma, and atopic diseases.

Ovan är enligt författarna bakom en senare granskning av befintlig forskning publicerad i Critical Reviews in Food Science and Nutrition (2020).

Det finns med andra ord förhållandevis mycket belägg som tyder på att quercetin är bra för hälsan.

Men det finns fortfarande mycket att reda ut, främst relaterad till varför (dvs mekanismerna) för hur antioxidanten främjar hälsan och vilken som är den “optimala dosen”.

Kan quercetin vara farligt?

Det finns generellt sett lite forskning om hur tillskott av quercetin (≥1000 mg) påverkar hälsan under en längre behandlingsperiod än 12 veckor.

Generellt sett är quercetin inte farligt, och förekommer i naturlig form i frukt och grönsaker.

Däremot tyder befintlig forskning på att biverkningar är ovanliga och dessutom milda.

Among the numerous published human intervention studies, adverse effects following supplemental quercetin intake have been rarely reported and any such effects were mild in nature.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Molecular Nutrition & Food Research (2018).

Det finns quercetin som tillskott, och som del av hela livsmedel – som troligen har olika påverkan.

Generellt sett räcker det med 500 mg quercetin i form av aglykon (vanligt i tillskott) för att få en hälsofrämjande effekt.

The optimal effective dose of quercetin reported to have beneficial effect of lowering blood pressure and inflammation is 500 mg of the aglycone form.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Nutrients (2019).

Vad är quercetin bra för?

Nedan kan du läsa min sammanfattning av en granskning av befintlig forskning publicerad i ACS Omega (2020).

Där uppmärksammar författarna flera fördelar med quercetin. Alla citat kommer från granskningen om ingenting annat uppgest.

Ta allt jag skriver med en stor nypa salt! 🙂

1. Cancer

Quercetin har i viss forskning visat sig kunna hämma uppkomsten av former av cancer via reglering av flera faktorer.

Polyphenols, flavones, and flavonoids have great anticancer potential in different types of cancers.182 […]

Exakt hur quercetin förebygger cancer är jag inte kapabel att förklara, men så här beskrivs effekterna enligt författarna:

By this activity, it shows many activities such as apoptosis, cell migration, differentiation and proliferation, oxidative balance, and inflammation.183 It also shows antioxidative activity and inhibits enzymes that activate carcinogens.184

2. Inflammation

Utöver att hämma förekomsten av cancer, så har quercetin också visat sig ha anti-inflammatoriska egenskaper.

It is effective in various inflammation models, and the analgesic activity of the compound is also considered to be linked to its anti-inflammatory property.

Genom att minska inflammation i kroppen kan vi minska risken för flera sjukdomar.

Det kan exempelvis dämpa de negativa effekterna av att vara överviktig, som orsakar en låggradig inflammation i kroppen.

I mitt inlägg om varför det är farligt att vara överviktigt (relaterat till inflammation) kan du läsa mer! 🙂

3. Huden

Antioxidanter påverkar hur kroppen bevaras genom åldrandeprocessen.

Huden kan bli extra påverkad, eftersom att den fungerar som kroppens “försvar” mot yttre faktorer.

Antioxidanter som quercetin är med bidrar till förnyande och reparation av hudens celler.

Due to these beneficial properties, Que is considered as a geroprotective agent against premature aging.

“Geroprotective”, nämn i citet ovan, är ett egentligen ett mer vetenskapligt namn på “anti-aging”.

Geroprotection or anti-ageing is an important, yet poorly comprehended aspect of mid-life health. Since antiquity, medicine has betrothed itself in finding cures for its various diseases and disorders.

Citatet ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Journal of Mid-Life Health (2012).

4. Blodtryck

Generellt anser man att systoliskt blodtryck över 140 mm Hg, och ett diaboliskt över 90 mm Hg är högt blodtryck.

Personer som äter 1 gram quercetin under 28 dagar har vvisat sig kunna sänka blodtrycket genom att förbättra endotelcellernas funktion (yttre skiktet av kärlen), och därigenom reglera produktionen av kväveoxid som är en av grundorsakerna till högt blodtryck.

This effect might be due to the mediation of improved endothelial function via both increased nitric oxide release and decreased endothelin-1 production.

5. Hjärta kärl

Personers om äter tillskott av quercetin har visat sig kunna främja sin hjärta och kärlhälsa genom att på flera sätt (förutom inflammation som jag nämnde ovan).

Nevertheless, it possesses important heart-related advantages such as inhibition of LDL oxidation, vasodilatory effects not dependent on endothelium, protective effect under oxidative stress on nitric oxide, and endothelial function

Ett sätt som quercetin är bra för hjärta och kärl är att förebygga åderförkalkning genom att främja ansamlingen av monocyter (som är ett vetenskapligt namn för vita blodkroppar).

For example, both Que and its metabolites can be beneficial in the early stages of atherosclerosis due to their involvement in monocyte recruitment.

Vita blodkroppar kan du läsa mer i mitt inlägg om vad blod är! 🙂

6. Diabetes

Eftersom att Quercetin är antiinflammatorisk, så tros antioxidanten också kunna minska risken att drabbas diabetes och övervikt – som både är relaterade till kronisk inflammation.

Que is demonstrated to have antidiabetic effects due to various positive activities, for example, it downregulates gluconeogenesis enzymes and reduces the making of glucose in hepatocytes.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i ACS Omega (2020).

7. Övervikt

Det finns viss forskning som lyckats visa att quercetin påverkar tarmfloran i tillräcklig utsträckning för att bidra till viktnedgång.

From these findings of the relationships between quercetin and microbiota, quercetin is expected to play a role in moderating intestinal inflammation in obesity.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Journal fo Inflammation (2020).

All sådan forskning är nästan uteslutande gjort på möss, och huruvida det faktiskt bidrar till människans viktminskning är såklart oklart.

8. Astma

Quercetin har också visat sig minska besvär med astma genom att reglera inflammation, och sänker en “hyperaktivitet” som besvären förknippas med.

It has the potential to reduce the most significant pathologies of asthma such as eosinophil and neutrophil recruitment, the activation of bronchial epithelial cells, collagen and mucus production and airway hyperactivity.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Allergy, Asthma & Immunology (2020).

Det är såklart inte så enkelt som att ta lite quercetin och bli fri från astma.

Jag har skrivit ett inlägg om ansträningsastma, som du gärna får läsa om du vill veta mer! 🙂