Vad är Omega 3 (EPA / DHA) bra för?

Omega 3 är bland annat bra för hjärnan, lederna, hjärtat, blodtrycket, synen och håret. Fettet är bra för kroppen genom dess antioxidativa egenskaper som sänker mängden inflammation. Bra tillskott av omega 3 innehåller EPA, DHA och DPA.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om vad omega 3 är bra för – efter en ytlig granskning av befintlig forskning.

Vad är omega 3 i form av EPA / DHA bra för?

Omega 3 i form av EPA och DHA har visat sig vara bra för väldigt mycket, bland annat genom sin effekt på hjärta och hjärna – enligt granskning av befintlig forskning publicerad i Advances in Nutrition (2012).

Utöver att vara bra för hjärnan har omega 3 (EPA och DHA) visat sig vara bra för synen och immunfunktion.

Dessutom skriver författarna att Omega 3 också har visat sig främja viktkontroll och kognitiv funktion.

Ja, omega 3 tycks vara inblandad i det mesta – även hjärta-kärlsjukdomar.

Så här skriver forskarna:

EPA and DHA may affect many aspects of cardiovascular function including inflammation, peripheral artery disease, major coronary events, and anticoagulation.

Vill du veta vad omega 3 i form av DPA är bra för?

Läs mer i mitt inlägg om vad DPA är bra för!

Är Omega 3 bra för håret?

Omega 3 har visat sig vara bra för håret – enligt en studie publicerad i Journal of Cosmetic Dermatology (2015).

Resultatet från studien visade att tillskott av omega 3 och 6 visade sig leda till tjockare hår och minskat håravfall.

Effekten förklaras enligt forskarna delvis av de antioxidativa effekterna av omega 3.

Så här beskriver författaren effekten av omega 3 på håret:

A large majority of supplemented subjects reported a reduction in hair loss (89.9% of subjects at 6 months), as well as an improvement in hair diameter (86.1%) and hair density (87.3%).

Är Omega 3 bra för lederna?

Fiskolja innehåller omega 3 (DHA, EPA) och har visat sig vara bra för lederna – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Rheumatic Disease Clinics of North America (2008).

Fiskolja (innehåller omega 3) har vid flera studier visat sig lindra symptom inom reumatism, och beskrivs därför kunna lindra diverse ledbesvär.

There is high level evidence (meta-analysis of randomized, controlled trials) for symptomatic benefits from fish oil use in rheumatoid arthritis, and there is biologic plausibility for its clinical effects.

Anledningen till varför omega 3 förklaras vara bra för lederna beror på dess anti-inflammatoriska effekt – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Nutrients (MDPI, 2019).

Utöver förslitningar i brosk omrink lederna (vid fysisk aktivitet) spelar inflammation också en betydande gällande stela leder / ledvärk.

Tillskott av 1200 mg fiskolja (med omega 3) under 12 veckor har visat sig lindra värken hos personer med ont i lederna signifikant, skriver författarna.

[…] reduce inflammation in both animal studies and patient trials with an 89% decrease in pain symptoms and a 91% improved quality of life.

Tillskott av har omega 3 har lindrar både smärta och stelhet i lederna – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Pain (Elsevier, 2007).

Intressant nog påverkas omega 3 inte bara smärta i lederna, utan också i tarmarna och vid mensvärk

The results suggest that ω-3 PUFAs are an attractive adjunctive treatment for joint pain associated with rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, and dysmenorrhea.

Är Omega 3 bra för blodtrycket?

Forskning visar att omega 3 har visat sig vara bra för personer med högt blodtrycket – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Hypertension (AHA, 2007).

In summary, food omega-3 PFA intake related inversely to blood pressure, including in nonhypertensive persons, with small estimated effect size.

Det är främst EPA och DHA som har visat sig sänka blodtrycket – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i American Journal of Hypertension (Oxford, 2014).

De blodtryckssänkande effekterna av omega 3 är högre hos personer med högt blodtryck – jämfört med normal / lågt.

Är Omega 3 bra för hjärtat?

Omega 3 har visat sig vara bra för hjärtat – enligt en studie publicerad i Preventive Medicine (Elsevier, 2004).

Effekten som omega 3 har på hjärtat uppstår genom att ha en skyddande effekt på kärlsystemet.

An Omega-3 Index of ≥8% was associated with the greatest cardioprotection, whereas an index of ≤4% was associated with the least.

Andra sätt som omega 3 beskrivs vara bra för hjärtat är genom att sänka blodtrycket, minska uppkomsten av blodplättar och sänka mängden triglycerider.

Detta enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Atherosclerosis (2008).

Triglycerider (nämnt ovan) är en form av blodfett (likt kolesterol) som vid höga nivåer kan också kan orsaka hjärtsjukdom – enligt en artikel från Mayo Clinic.

High triglycerides may contribute to hardening of the arteries or thickening of the artery walls (arteriosclerosis) — which increases the risk of stroke, heart attack and heart disease.

Är omega 3 bra mot depression?

Hjärnan är ett organ rikt på fett (bla. omega 3) vars funktion (tex reglering av depression) tycks vara mer eller mindre beroende av fettsyrorna – enligt författarna bakom en vetenskaplig artikel från Deakin University (2007).

These lipids are involved in the structure and function of cell membranes in the brain.

Det finns mycket forskning om hur omega 3 påverkar hjärnan och därigenom lindrar / förvärrar depression – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Molecular Psychiatry (Nature, 2011).

Mycket forskning tycks visa på att omega 3 är bra mot depression, men författarna av granskningen är ändå inte övertygade.

De skriver att forskningen är bristfällig och att det därigenom inte finns tillräckligt med bevis.

After the inclusion of several recent studies examining the efficacy of omega-3 FAs in MDD, there is no longer significant evidence of efficacy.

B12 har däremot visat sig vara bra mot depression.

Läs mer i mitt inlägg om vad Vitamin B12 är bra för.

Omega 3 är generellt sätt vädligt bra för hjärnan.

Läs mer i mitt inlägg om varför omega 3 är bra för hjärna.