Är mjölk bra för skelettet?

Mjölk bidrar till starkare skelett genom aktivering av LGF-1, och i låg utsträckning pga av kalcium. Tillskott av vitaminer / mineraler som finns i mjölk har därför inte visat sig stärka skelettet. Effekterna av mjölk på skelettet är betydligt lägre än fysisk aktivitet som ex. tyngdlyftning.

Nedan kan du läsa vad jag lärt mig efter en snabbare granskning av befintlig forskning gällande hur mjölk kan (eller inte) vara bra för skelettet.

Vad har mjölk för roll i utvecklingen av starkare skelett?

Näring från kost (inkl. mjölk) är en av flera faktorer som påverkar skelettet – enligt en studie publicerad i Metabolism (2008).

Näringen gynnar skelettet vid medan vi växer, men har en mer dämpande effekt (mot försvagning av skelett) ungefär halvvägs genom livet (30-40 år).

Mjölken kan med andra ord hjälpa att förlora mindre skelettmassa, inte nödvädnigtvis göra skelettet starkare – när vi blivit äldre.

Författarna uppmärksammar också att spridda resultat från forskning om hurvid mjölk är bra för skelettet beror på att mjölk inte är “en” supstans utan en sammanstättning av flera – som dessutom påverkar oss olika genom livet.

Så att säga att kalcium och protein från mjölk inte påverkar oss är troligen fel, men omfattningen av dess påverkar är däremot väldigt svårt att konkretisera.

Är kalcium från mjölk bra för skelettet?

Många (inklusive mig själv) har säkert växt upp med “vetskapen” om att mjölk är viktigt för skelettet.

Även om mjölk inte nödvändigtvis är dåligt, så tycks mjölken ha en betydligt mindre effekt på skelettet än vi kanske trott – dvs fått mer uppmärksamhet än den förtjänat.

Fysisk aktivitet beskrivs vara bättre för skelettet än att dricka mjölk – enligt en artikel från Stanford Medicine (2018).

Så här skriver Christopher Gardner, PhD på Stanford, i artikeln:

It’s better to be physically active than drink milk as a way to strengthen your bones.

Och hur ofta har man fått höra att fysisk aktivitet är bra för skelettet, jämfört med mjölk?

Inte så ofta, enligt mig själv.

I flera kulturer där mjölk inte förekommer i speciellt stor uträckning, har bisten inte orsakat svagare skelett bland befolkningen.

Christopher Gardner, fortsätter:

There are countries like Japan and India where the population is predominantly lactose-intolerant, where milk intake is low and hip fracture rates are also low. But many of those cultures do more weight-bearing activities than Americans.

Kan ett tillskott av mjölk vara bra för skelettet hos vuxna?

Tillskott som efterliknar mjölk har inte visat sig vara bra för skelettet – enligt en studie publicerad i Journal of Women’s Health (2007).

Studien innebar att ge kvinnor ett mjölkpulver motsvarande 1000 mg kalcium, och 80 μg vitamin K1 under 24 månader.

Det fanns såklart en kontrollgrupp som inte fick något tillskott.

Både gruppen fick ett starkare skelett under tiden, inte bara gruppen med tillskottet.

Det beror troligen på att deltagarna inte hade “peakat” i sin utveckling av skelettet ännu – eftersom att de vara mellan 20-35 år gamla.

Så här skriver författarna av studien:

There was little significant difference observed between the milk group and the control group.

Tillskott av näringen som finns i mjölk har – åtminstone inte enligt denna studie – visat sig vara bra för skelettet.

Skillnad på tillskott och att dricka riktig mjölk.

Det finns flera studier som visat ett samband mellan intag av mjölk och bättre skeletthälsa.

Det beror däremot inte på mängden kalcium.

Istället tycks effekterna från mjölk bero på dess effekt på IGF-1, som beskrivs vara delaktig i skelettets metabolism – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i The American Journal of Clinical Nutrition (2014).

Så här skriver författarna:

The dairy intervention group had greater improvements in pelvis, total-spine, and total-body BMD than did both the calcium supplementation and control groups.

Vad är IGF-1?

IGF 1 är ett tillväxthormon som beskrivs vara sammankopplat med utvecklingen av starkare skelett – enligt en studie publicerad i Nature (2013).

Additionally, these findings confirm that impaired IGF-1 signaling in bone MSCs (mesenchymal stem cells) is sufficient to impair bone mass acquisition.

Kan mjölk vara bra för skelettet hos barn – i så fall hur?

Riktig mjölk har visat sig gynna utveckling av starkare skelett bland barn i flera studier.

Främst i befolkningsområden med övervägande del under / medelklass – enligt en granskning av befintlig forskning från Nestlé Nutrition Institutet (2020).

En ökning av tillväxthormon (likt IGF-1) beskrivs enligt granskning vara viktigare bland undernärda barn, och annars potentiellt inte vara nödvändigt överhuvudtaget.

Även om Nestlé egna Institutet för forskning kanske inte är 100% tillförlitliga (pga av att de säljer mjölkprodukter), så nämner författarna även här – att kalcium inte är “hjälten”:

The probable effects seem to be mediated by insulin-like growth factor-1 and insulin and to be more pronounced during periods of high growth velocity.

Annat intressant från granskningen:

Barn som konsumerar en proteinrik diet främst genom mjölk löper högre risk för överviktig / fetma i vuxen ålder.

Medan en proteinrik diet, utan mjölkprodukter istället är associerad med lägre kroppsvikt.