Träna läsförståelse? Tips inför nationella / högskoleprov!

Läsförståelse på nationella och högskolaprovet kan snabbt förbättras genom att; läsa rubriker, gör antaganden, skumläsa, återberätta och notera återkommande ord. Det går att träna läsförståelse genom att analysera och tolka all form av text.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om att träna läsförståelse – efter en ytlig granskning av befintlig forskning.

Varför träna läsförsåelse – bortom nationella / högskoleprov?

Det finns mycket att vinna på att träna sin läsförståelse, utöver att prestera bättre på nationella / högskoleprovet.

God läsförståelse gynnar inte bara omfattningen av vårt lärande, utan också dessa kvalité.

Läsning är något vi alla (mer eller mindre) ägnar oss åt genom hela livet.

Oavsett som texten förekommer i böcker, tidningar, sociala medier eller i direkt kontakt med andra (chatt).

Hur tränar man läsförståelse inför nationella / högskoleprov?

Läsförståelde kan brytas ned i en samling medvetna processer som tillsammans utgör en strategi – enligt en studie från University of Tirana (2013).

Studien gjordes på universitetssudenter som studerade engelska.

Först fick studenterna göra ett prov där de fick förlita sig på sina dåvarande nivå av läsförståelse.

Därefter fick studenterna en introduktion till hur de kan träna läsförståelse inför nästa prov – 1 månad senare.

Och givetvis blev studenterna genrellt sett bättre efter att fått träna sin läsförståelse utifrån en “mall”.

Så här skriver författarna:

Even though many researchers have not been able to present a common definition of reading strategies due to different contexts of language learning, still a generally accepted idea that reading strategies refer to conscious reading behavior.

Träna läsförståelse genom att följ ordningen i listan:

Läs rubrikerna.

Börja alltid med att läsa igenom textens rubriker för att bättre kunna skapa en uppfattning om textens “röda tråd”.

Gör antaganden.

Läsförståelsen gynnas av att göra antagande utifrån rubriksättningen och tidigare kunskap / erfarenhet inom området – kopplat till vem som skrivit texten.

Skumläs.

Nästa steg att snabbt skumma igenom hela texten för att skapa dig en bättre uppfattning av dess helhet.

Inte att förväxlas med att du förstå allt som står i den, eller memorisera.

Återberätta.

Processen kan uppmärksamma dig om infromation du glömt bort, men är medveten om existerar i texten.

Återberätta textens innehåll genom att exmepelvis rita eller skriva lista med ord eller korta meningar.

Notera ord.

En författare som vill lyfta fram något specifikt tenderar att ofta använda ord relaterade till essensen i texten.

Stryk under återkämmanden ord du eventuellt tror kan tillhöra textens essens.


Notera att en ordentlig läsning av texten inte är inkluderad i listan.

När vi snabbt läser igenom en text och sedan återberättar den – blir vi enklare uppmärksammade om information vi saknar.

Vi går bara tillbaka i texten efteråt för att kompletter med information.

Den här processen sparar tid eftersom att alla steg tillsammans troligen skapar en tillräckligt bra förståelse av texten.

Läsförståelse handlar inte om att memomisera allt som står i texten.

Det handlar om att förstå innehållet.

Det finns med andra ord, väldigt lite att vinna på att memoriser allt som står i texten genom att läsa den noggrant efter att process (listan) är klar.

Träning av läsförståelse gör läsning roligare – enligt forksning.

För att optimerina sin träning av läsförståelse bör vi ägna en övervägande del åt att analysera och tolka innehåll – enligt en studie publicerad i International Journal of Humanities and Social Science (2013).

It is possible that when students wrote the summary of their readings, they had to analyze, synthesize and evaluate what they read, which are essential steps in critical thinking process.

I studien utmanades studenterna i att kritiskt granska innehållet i olika texter utifrån en mall anpassa för respektive text.

They had to express opinions, specifically what they liked and did not like about the readings and had provide explanations for such response.

Studenter som tränar sin läsförståelse och därigenom bemästrar läsförståelse i större uträckning har visat sig utveckla en mer positiv inställning till läsning.

Resultetat från studien visade att studenter som tränar läsförståelse genom att analysera och tolka blir mer motiverade att forsätta utveckla sin läsförståelse.

Based on the findings, it can be concluded that the reading journal motivated students to read more, enabled them to understand the main idea and important details of the reading materials of their choice, and enabled them to think critically.

Precis som när vissa motiveras av sina framsteg på gymmet genom att prestera bättre, så kan personer som tränar läsförståelse motvieras av framgångar relaterade till läsning.

Så här skriver författarna:

Students’ responses revealed that they were motivated to read more because the reading journal enabled them to learn new vocabulary, increased their reading speed, enabled them to concentrate, and aided them when they had trouble understanding the readings’content.

Det är den där första skjutsen som behövs för att låta någon uppleva resultat.