Skaffa Husdjur – så är katt / hund bra för hälsa!

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om huruvida hund respektive katt är bra husdjur, och på vilket sätt.

Här skriver jag också om vilken av dessa två som tycks vara bättre för vår egna hälsa.

Allt är baserat på en ytlig granskning av befintlig forskning, så förvänta dig ingen komplett återspegling av helheten – men heller inte ett inlägg utan belägg för sina påstående! 🙂

Blir vi friskare av att köpa hund än katt?

Forskning har visat att vi nivån av lycka påverkas olika av huruvida någon skaffar en hund eller katt.

Vad som är mest fascinerande är att forskare undersökt hur lyckan påverkas över tid, även efter att husdjuret har gått bort.

Our results suggested that the effect of dog and cat ownership on adolescent well-being may have different underlying mechanisms.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health (2020).

Det krävs däremot ingen raketforskare att lista ut att en hund generellt sett får oss att gå på fler promenader, och därigenom enklare uppfylla exempelvis WHO rekommendationer för fysisk aktivitet.

En familj som delar på ansvaret över hundpromenaderna får vinner egentligen inte så mycket “per person”.

Dog owners often go walking with their pet [36]. Dog walking brought adolescents 7–8% more physical active minutes per day [37] and has a benefit for children’s overweight or obesity [38].

Också enligt författarna.

Tack och lov finns det mycket fler andel att skaffa hund (och katt!).

Bara faktumet att både hundar och katter är sociala husdjur (men på olika sätt!) är troligen den allra starkaste bidragande faktorn för deras hälsofrämjande effekt – sett utifrån lycka.

Vår mentala hälsa har visat sig sjunka efter att husdjuren gått bort.

Med det menar jag inte precis när det skett, utan flera år efter. Hundägare beskrivs däremot klara sig bättre än kattägare.

[…] analysis of variance showed that dog ownership predicted maintained mental well-being, while cat ownership predicted progressing decline of mental well-being.

Det om något måste väl ändå visa på att vi blir lyckligare av både katt och hund.

Vad skillnaden mellan katt respektive hundägare beror på har jag faktiskt ingen aning om, men det är ändå intressant att det kan finnas generell likheter mellan dessa två.

Bara för att ens hund eller katt har gått bort, betyder inte det att man upplever en problematisk psykisk hälsa resten av livet.

Något det senaste citat skulle kunna vara en antydan på.

Livet blir bättre mer åren, men huruvida det har att göra med husdjuren får en psykolog svara på.

Previous studies have revealed that the life-long trajectory of well-being is U-shaped; it declines through the teen years to young adulthood, hits the bottom around the 40s or 50s, and increases thereafter [30,35].

Också enligt författarna av granskningen om husdjur.

Gör husdjur oss mer eller mindre ensamma?

Hundägare under 65 år som inte har en partner har visat sig vara mindre social isolerade än personer utan hund.

Kattägare har däremot inte visat sig bli mer sociala.

Multiple linear regressions showed that dog owners were less socially isolated than individuals without pets. There were no differences between cat owners and individuals without pets in the outcome measures.

Ovan är enligt författarna bakom en studie publicerad i Aging & Mental Health (2020).

Det tycks heller inte var någon skillnad mellan kvinnliga och manliga hundägare. Både blir mindre socialt isolerade.

Men spelar det här med social isolation någon större roll?

I mitt inlägg om varför det kan vara farligt att vara ensam kan du läsa mer.

Där skriver jag bland annat om vad ensamhet egentligen innebär, vem som är ensam och hur ensamhet kan vara farligt.

Inlägget är precis som detta baserat på forskning, som jag hänvisar till.

Hur är det bra för hälsan är det att köpa hund?

För att kunna säga något om huruvida någon blir friskare behöver hälsa definieras.

Enligt WHO innebär hälsa ett liv fritt från fysisk, psykiska och sociala problem.

Hundar gör oss friskare ur det fysiska perspektivet genom att få oss att promenera mera.

Dog ownership is associated with more recreational walking and considerably greater odds of meeting PA guidelines. Policies regarding public spaces and housing should support dog ownership due to PA benefits.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Scientific Research (Nature, 2019).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31000795/

I mitt inlägg om fördelarna med att vistas i naturen kan du läsa mer om hur promenader bidrar till att främja den psykiska hälsan.

Hundägare har visat sig generellt sett ha ett lägre BMI, men har också visat sig uppleva en bättre sömn och därigenom en högre livskvalité.

Older adults who own a dog show significantly higher PA in both IPAQ-Short form results and in the values measured by the accelerometer, including sleep.

(IPAQ = International Physical Activity Questionnaire)

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Internatinoal Journal of Environmental and Public Health (2019).

Hur man mäter sömn är komplext, eftersom att längd inte har speciellt mycket att göra med kvalité.

När det kommer till sömn är kvalite troligen viktigare än längd, även om båda är viktiga.

I mitt inlägg om sömnproblem kan du läsa mer!

Hur mycket friskare blir vi av att skaffa hund?

Hundägare i hushåll med bara en person har visat sig löpa en lägre risk för att dö med i genomsnitt 6-11%, bland annat av hjärt kärlsjukdomar.

Allra lägst risk för att dö var hushåll med jägarhund.

In single-person households, dog ownership was inversely associated with cardiovascular outcomes (HR composite CVD 0.92, 95% CI, 0.89–0.94). Ownership of hunting breed dogs was associated with lowest risk of CVD.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie gjord på svenska publicerad i Nature (2017).

Studien ovan är inget unikum.

Flera studier har visat på att personer som köper hund har en signifikant lägre risk för att dö (24%), än personer som inte äger en hund.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes (2019).

Författarna lyckades hitta ett starkare samband mellan att äga en hund och lägre risk för just hjärt kärlsjukdomar.

Hundägare har visat sig kunna minska risken att dö pga av dessa sjukdomar med hela 31%.

Är det bra för hälsan att köpa katt?

Kattägare och precis om hundägare har visat sig löpa en signifikant lägre risk att drabbas av hjärt kärlsjukdom, speciellt hjärtinfarkt.

Acquisition of cats as domestic pets may represent a novel strategy for reducing the risk of cardiovascular diseases in high-risk individuals.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Journal of Vascular and Interventional Neurology (2009).

Risken att drabbas av kardiovaskulära komplikationer visades sig också hos personer som tidigare ägt katt. Så att ha ägt en katt tycks minska risken.

There was also a trend for decreased risk for death due to cardiovascular diseases among participants with past cat ownership (RR, 0.74; 95% CI, 0.55 to 1.0).

Också enligt författarna.

Är katter bättre mot hjärt kärlsjukdomar än hundar?

Både katt och hundägare har visat sig löpa en lägre risk för att drabbas av sjukdomar, speciellt relaterade till hjärta kärl.

Forskning har visat att kattägare löper en signifikant lägre risk än hundägare, när det kommer till att drabbas av hjärt kärlsjukdomar. Detta trots att hundägare får motion “på köpet”.

Owning a cat rather than a dog was significantly associated with a reduced hazard of dying from CVD events, in particular, stroke.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i High Blood Pressure & Cardiovascular prevention (2016).

Anledningen till varför katter är bra för hälsan tros bero på hur de sänker ägarnas stress.

The protection pets confer may not be from physical activities, but possibly due to personality of the pet owners or stress-relieving effects of animal companionship.

Katternas stresslindrande effekt på oss har visat sig vara signifikant bättre än hundägares promenader.

Kattägare löper i genomsnitt 38% lägre risk för hjärt kärlsjukdomar än personer som inte äger katt. Medan hundägare löper 18% lägre risk jämfört med personer som inte äger hund.

Också enligt författarna.

Husdjur och diabetes – se upp!

Vi kan göra våra hundar sjuka omedvetet.

Det har visat sig att personer som har diabetes också ökar risken för att ens hund får diabetes.

Risken är förhållandevis låg, men ändå 38% högre för hundar med en ägare som har diabetes.

The incidence of diabetes in the pets was 1.3 cases per 1000 dog years at risk and 2.2 cases per 1000 cat years at risk.

Ovan är enligt enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i BMJ (2020).

Vad det beror på är oklart, men det kan vara så att individer som exponeras för samma miljö (tex kost / fysiska aktivitet) delar risken att utveckla sjukdomen.

Också enligt författarna.