Kan man få högt blodtryck av stress?

Stress orsakar inte högt blodtryck, men bidrar till dess utveckling genom att nervsystemet ökar utsöndringen av av vasokonstriktiva hormon. Meditation, akupunktur och musikterapi har visat sig lindra stress orsakad av högt blodtryck. Stress är ofta orsakad av social / arbetsrelaterad påfrestning.

Detta enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i State Medical Society of Wisconsin (1998).

Så här skriver författarna om hur flera stressfyllda triggers kan öka blodtrycket:

Furthermore, when one risk factor is coupled with other stress producing factors, the effect on blood pressure is multiplied.

Återkommande stresspåslag har visat sig öka risken för högt blodtryck i en granskning av befintlig forskning publicerad i Neurological Research (2017) med över 5500 deltagare.

Vem risker att få högt blodtryck av stress?

Personer som reagerar starkt i pressade situationen har visat sig löpa 21% högre risk att drabbas högt blodtryck – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Cadernos de Suade Publica (Brazil, 2009).

Granskningen omfattade över 2000 studier, med närmare 35 000 deltagare som följts under i genomsnitt 11.5 år.

En bidragande faktor till blodtryck relaterat till stress beskrivs i forskningen vara övervikt, rökning, alkohol och låg fysisk aktivitet.

Samtliga faktorer bidrar till försämrad återhämtning (sämre över tid) av effekterna från stresshormon.

Så här skriver författarna, angående fysiskt aktivitet:

For example, a meta-analysis including 69 studies demonstrated that, despite the relatively small effects, physically active subjects had better cardiovascular recovery than inactive ones.

Stress är farligt för mer än bara blodtryck

Stress kan inte bara höja blodtrycket utan också kolesterol, triglycerider och sänka hematokrit, fibrinogen och blodplasma – enligt en vetenskaplig studie publicerad i Frontiers in Psychology (2016).

Utöver det så orsakar mental stress en onormal aktivering av kroppens sympatiska nervsystem.

Det triggar en hormonell kaskad som stör kroppens reglering av blodtrycket, ökar förekomsten av blodplättar och därigenom leda till allvarliga komplikationer med hjärta-kärlsystem.

Också enligt artikeln från Frontiers in Psychology.

Aktivering av det sympatisk nervsystemet ökar också utsöndringen av katekolaminer som ökar hjärtfrekvensen och därigenom aktiverar baroreflex (mekanism för reglering av blodtryck) – enligt granskning av befintlig forskning publicerad i Current Hypertension Reports (2013).

Försämrad baroreflex (t ex av kronisk stress) kan bland annat orsaka:

  • Högt blodtryck
  • Hjärta-kärlsjukdomar
  • Hjärtinfarkt
  • Hjärtsvikt

Enligt en artikel från Harvard Bioscience Inc.

Hur stress kan orsaka kronisk högt blodtryck:

Vad som däremot inte är helt förstått är exakt hur stress höjer blodtrycket efter stressfulla situationer – dvs konstant högt blodtryck.

Troligen har det att göra med att kroppens förmåga att återhämta sig efter högt blodtryck kan försämras – som har att göra med kroppens baroreflex (mekanism för reglering av blodtryck).

Så här skriver författarna i granskningen nämnd ovan:

Thus, the physiological responses that allow the body to maintain homeostasis when confronted with a stressor can become damaging when they persist after the need for activation has passed.

Blodtrycket påverkas inte bara av stressfyllda situationer, utan också om själva tanken av stressfyllda situationer.

Det innebär exempelvis att någon som grämer sig, är irriterad eller upplever en intensiv och negativ känsla över dåtida eller framtida stressfyllda situationer – där och då också bidrar till ökad risk för högt blodtryck.

Så här skriver författarna:

Stress-related emotions and thoughts are not limited to those occasions when a stressor is actually present; a substantial amount of time may also be spent in anticipation of future stress and dealing with past stress.

Högt blodtryck av stress kan också bli en form av arbetsskada (nedsatt blodtrycksreglerande funktion) enligt en studie publicerad i Psychosomatic Medicine (2004) som granskade hur personer med ett stressfyllt arbete korrelerar med risken att drabbas av kontinuerligt högt blodtryck.

A 20-year follow-up of originally normotensive and stage I hypertensive workers suggests that increased systolic blood pressure reactivity to work stress is associated with long-term risk of hypertension.

Vad hjälper mot högt blodtryck orsakat av stress?

Det finns många behandlingar mot stressrelaterat högt blodtryck, men alla är inte lika bra – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Current Hypertension Reports (2007).

Bäst behandling mot högt blodtryck orsakad av stress är trancentendel meditation.

Så här skriver författarna av granskningen, som omfattade 23 studier, 17 behandlingsmetoder och 960 deltagare:

Available evidence indicates that among stress reduction approaches, the Transcendental Meditation program is associated with significant reductions in BP.

Näringsrik kost, träning, viktkontroll har också visat sig kunna minska behovet av blodtryckssänkande medicin – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Primary Care (1991).

Så här skriver författarna om att utreda en eventuellt stressad vardag, som del i behandling av högt blodtryck:

Improved recognition and clinical evaluation of the relationship between environmental stress and hypertension will assist the primary care physician in the management of the blood pressure variations associated with daily life.