Kan diabetiker dricka kaffe?

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om huruvida personer som vill undvika diabetes eller har utvecklat diabetes kan dricka kaffe.

Allt är baserat på en ytlig granskning av befintlig forskning, så förvänta dig inte en komplett bild av helheten! 🙂

Är kaffe bra för diabetiker?

Personer som dricker 4-7 koppar kaffe / dag har visat sig vara associerat med lägre risk att drabbas av diabetes än personer som dricker mindre än 2 koppar. Dessutom är sambandet starkare hos personer som dricker kaffe mer koffein – och svagare vid koffeinfritt.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Current Diabetes Reviews (2012), som också skriver så här:

However, based on this review, increasing coffee consumption as a public health strategy can’t be recommended.

Studien innehöll närmare 50 000 deltagare och närmare 10 000 fall av diabetes och visar bara på ett samband mellan livsstilen som kaffedrickare och diabetes.

Däremot finns det forskning som kunnat visat på ett starkare samband mellan kaffe och hälsofördelar mot diabetes.

Hur är kaffe bra mot diabetes?

För att något ska vara bra mot diabetes behöver det antingen ha en låg inverkan på blodsockret, som hos personer med diabetes annars är svårare att hantera.

Eller främja kroppens hälsotillstånd genom att minska mängden inflammation, och därigenom gör exempelvis göra kroppen känsligare för insulin, som är delaktiga i omhändertagandet av högt blodsocker.

På vilket sätt är kaffe bra för diabetiker?

Effekten på kaffe hos diabetiker har inte visat sig ha en positiv akut effekt på ens metaboliska status – däremot har koffein en sådan.

Fördelarna med kaffe vid diabetes är alltså ett förbättrande av den generella hälsan, och inte lindra konsekvenserna från en specifik måltid. Det är kaffets främjande effekt på lever och betacellernas funktion som associeras med en lägre risk att drabbas av diabetes vid konsumtion av kaffe.

Long-term preservation of proper liver and beta cell function may account for the association of habitual coffee drinking with a lower risk of type 2 diabetes, rather than acute improvement of metabolic control.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Nutrients (2021), som skriver så här:

Randomized controlled intervention trials did not find a consistent impact of drinking coffee on acute metabolic control, except for effects of caffeine. Therefore, lowering of diabetes risk by coffee consumption does not involve an acute effect on the post-meal course of blood glucose, insulin or insulin resistance.

Andra mekanismer mot diabetes

Andra mekanismer som förknippas med lägre risk för diabetes i samband med kaffedrickande är kaffets:

  • effekt på termogenes
  • antioxidativa egenskaper
  • antiinflammatoriska effekt
  • innehåll av mikrobiom

För varje kopp beskrivs effekterna ovan minska risken att drabbas av diabetes med 6%. Dessa effekter beskrivs vara samma för kaffe med koffein, liksom med koffeinfritt.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Nutrition Review (Oxford, 2018).

Granskningen omfattade över 30 studier, 1 miljon deltagare och över 50 000 tusen fall av diabetes.

Är kaffe med mjölk bra för diabetiker?

Mjölk har inte visat sig vara skadligt för diabetiker, och har istället visat på minskad risk för att drabbas. Det innebär däremot inte att överdriven konsumtion kan ha negativa effekter. 80-125 gram mjölk per dag har visat skyddande effekt mot diabetes.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Advances in Nutrition (2019), som också skriver så här:

In conclusion, the results of this synthesis suggest that dairy consumption, particularly low-fat dairy and yogurt (80–125 g/d), is associated with a lower risk of T2D.

Är kaffe med socker bra för diabetiker?

Lite socker i kaffet gör inte kaffet nyttigare – men ökar nödvändigtvis inte risken för diabetes, så länge resterande kost är förhållandevis sockerfri. Däremot är socker inte bra för personer med redan utvecklas typ 2 diabetes.

Socker orsakar inte typ 1 diabetes, istället är det immunförsvaret som förs de insulinproducerande cellerna. Typ 2 diabetes tenderar att orsakas av övervikt, som socker är en riskfaktor för.

Ovan är enligt en artikel från diabetes.org, som skriver så här:

We know that sugar does not cause type 1 diabetes, nor is it caused by anything else in your lifestyle. […] Though we know sugar doesn’t directly cause type 2 diabetes, you are more likely to get it if you are overweight.

Sockret beskrivs heller inte vara orsaken för diabetes enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i European Journal of Nutrition (2016).

Det är främst överskottet på energi från ens kost, som beskrivs vara orsaken till utvecklingen av diabetes och inte sockret i sig självt.

This does not mean that a high intake of free sugars does not have any detrimental impact on health, but rather that such an effect seems more likely to be a result of the high sugars intake increasing the chances of an excessive energy intake rather than it leading to a direct detrimental effect on metabolism.