Hur mycket fett behöver vi per dag?

Vid vanlig kost är typen av fett (gärna omega 3) viktigare än mängden. Mycket nyttigt fett per dag är en viktig komponent i dieter som LCHF och KETO. Mängden fett är valfri i LCHF, medan mängden i KETO kräver över 70% av ens totala energiintag (för att hamna i ketos).

Nedan kan du läsa om hur mycket fett vi kan äta per dag, fördelarna med rätt fett och hur vi hamnar i sk. ketos (fett som primär energikälla).

Hur mycket fett behövs vid vanlig kost?

Hur mycket fett som är nyttigt beror delvis på hur mycket energi som behövs (utöver kolhydrater och protein) för att uppfylla det dagliga energibehovet.

Det är också möjligt att göra fett till den huvudsakliga energikällan.

Dieter som LCHF och KETO är fettbaserade, vilket innebär att den absolut majoriteten av energin i ens kost bestå av fett.

Inom LCHF är mängden fett relativ till vad en finner lämpligt, medan KETO är striktare.

Finns det fördelar med att äta mycket fett per dag?

KETO diet är baserad på att “ställa om kroppen” till förbränning av fett, istället för kolhydrater – som primär energiresurs.

Den som befinner sig i “Ketos” omvandlar fett i kroppen till ketoner, som kan användas som energi – enligt en artikel från WebMD.

For healthy people who don’t have diabetes and aren’t pregnant, ketosis usually kicks in after 3 or 4 days of eating fewer than 50 grams of carbohydrates per day.

Att vara i ketos är inte farligt, och används inte allt för sällan som behandling av övervikt och diabetes, enligt en vetenskaplig artikel publicerad i Journal of Nutrition (2020).

Based on available evidence, a well-formulated ketogenic diet does not appear to have major safety concerns for the general public and can be considered a first-line approach for obesity and diabetes.

Skillnaden mellan LCHF och KETO är att ketos (när kropp som förbränner fett) som inte “händer” utan tillräcklig hög procentuell del fett i ens kost (+70%).

Hur mycket fett i form av omega 3 / 6 behöver vi per dag?

Förhållandet mellan omega 3 och 6 bör vara max 1:7 – dvs 1 del omega 3 per 7 delar omega 6. Så mängden fett varierar beroende på hur intaget ser ut i helhet. Ju mindre omega 6 desto bättre för hälsan – enligt forskning.

Detta enligt en vetenskaplig artikel publicerad i Canadian Family Physician (2006).

During the last 100 years, there has been a marked increase in consumption of omega-6 and a decrease in consumption of omega-3 fatty acids.

Författaren skriver att Kanada var det första landet i världen som gick ut med rekommendationer om att begränsa intaget av omega 6.

Historiskt sett har människan frodats på en diet där relationen mellan omega 3 och 6 varit 1:1 – dvs lika mycket omega 3 som 6.

Anledningen till varför en sådan rekommendation behövs beror på att vår västerländska diet innehåller orimliga mängder omega 6 i relation till omega 3 (17:1).

Detta enligt granskning av befintlig forskning publicerad i PLEFA (2018).

Det tros ha konsekvenserna på hälsan genom ökad inflammation eftersom att omega 6 beskrivs kunna hämma de antiinflammatoriska egenskaperna i omega 3.

Contrastingly, there is also evidence that a high omega-6 fatty acid diet inhibits the anti-inflammatory and inflammation-resolving effect of the omega-3 fatty acids.

Det är däremot oklart om omega 6 bidrar till inflammation eftersom att resultat från forskning inte är helt konsekventa.