Hur länge ska man kallduscha / bada isvak?

Det finns flera sätt att exponeras för kyla. I forskning handlar exponering för kyl om främst två sätt.

Antingen handlar det om att bada isvak med temperaturer omkring 1-3 grader, eller om att längre exponering under omkring 13 grader.

Effekterna av den senare typen av exponering för kyla associeras med långdistanssimning på öppet vatten, och mäts oftast på elitutövare.

Hur länge ska man kallduscha / bada isvak?

Kallbad i isvak handlar ofta om ett dopp motsvarande ungefär 1-10 minuter, medan långdistanssimning kan handla om timmar.

Hur länge någon kallbadar påverkar effekterna på hälsan.

Ett längre dopp, ger en ordentligt nedkylning – vilket är hela meningen.

Kan det vara farligt att kalla duscha / bada isvak för länge?

Faran med att exponeras för kyl är när det inte finns någon möjlighet att ta sig upp ur vattnet.

Utöver det, brukar vi vara rätt bra att kliva upp självmant – innan det vi riskerar hälsan.

Tänk på att alltid se över säkerheten när du kallbadar på djupt vatten.

Undvik att bada om säkerheten inte kan garanteras.

Du ska kunna ta dig upp vid exempelvis kramp, eller ha någon som kan hjälpa dig upp.

Det finns däremot mängder med hälsofördelar med att exponering för kyla.

Effekterna av kalldusch / isvak har visat sig kunna påverka den mentala hälsan genom ökad produktion av endorfiner, noradrenalin och dopamin.

Kalldusch / isvak har enligt forskning visat sig kunna ha flera potentiella hälsoeffekter.

Bland dessa förekommer dämpad inflammation och öka immunfunktion.

Känslan av välmående efter kallbad kallas ibland för “post swim high”.

Du kan läsa mer i mitt inlägg om hur isvak / kalldusch påverkar vår psykiska hälsa / immunförsvar eller i inlägget om kalldusch / isvak är bra för återhämtning efter träning.