Gua Sha – svar på vanliga frågor!

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om vad Gua Sha är, huruvida Gua Sha är bra och vad massagebehandlingen sägs vara bra för.

Allt nedan är baserat på en ytlig granskning av befintlig forskning, så förvänta dig ingen komplett återspegling av helheten! 🙂

Vad är Gua Sha?

Gua Sha är en traditionell form av massage som ursprungligen kommer från den östra delen av asien, där olja + len sten med runda kanter används för att intensivt behandla muskulatur på ett sätt som händerna inte klarar av.

Hur använder man en Gua Sha?

Massagen sker med olja och len sten med runda kanter. Smärtlindrande effekt från behandlingen har visat sig vara under 2 dagar.

Blodcirkulationen är förhöjd under 25 minuter efteråt. Massagen är hård och brukar orsakar röda prickar och mindre blåmärken, men är smärtlindrande direkt efter.

Ovan är enligt författaren bakom en vetenskaplig artikel publicerad i Complementary Medicine Research (Karger, 2013).

Hur fungerar en Gua Sha?

Massage med Gua Sha ökar blodflödet genom att stimulera en typ av nervcell (nociceptor) var uppgift är att upptäcka smärta.

Därefter ökar koncentrationen av histamin, serotonin, kaliumjoner, prostaglandiner och bradykinin, liksom interleukiner och tumörnekrosfaktor α (TNF-α).

Varför är massage med Gua Sha sten bra?

Förutom att öka blodcirkulationen och därigenom öka uppmärksamheten kring ett skadedrabbat område (som påskyndar läkande-processen) har själv ceremonin också en smärtlindrande effekt.

All form av avkoppling har viss effekt på oroa / spänning som förvärrar redan befintlig besvär.

Thus, these techniques are highly likely to induce emotional and attentional processes on the cortical level, fostering relaxation and thus inducing beneficial effects on pain perception on a more systemic level.

Allt ovan är enligt författarna i artikeln nämnd ovan.

Vilken gua sha sten bäst?

Gua Sha är en behandlingsmetod där kroppen masserad med len sten med runda kanter och lite olja.

Fördelarna med massagen är förknippade med ett “stenhårt” massageverktyg, och inte med en specifik Gua Sha sten. Bäst behandling är när den hårda massage ytan kommer till användning på ett sätt som händerna inte kan. Det kan leda till små röda prickar eller blåmärken, men är inte farligt.

Ovan är enligt baserat på min egna tolkning av forskningen där jag aldrig kommit över att någon forskare uppmärksammat skillnaderna mellan olika stenar.

Men jag har samtidigt uppmärksammat att massage med Gua Sha vanligtvis orsakar små röda prickar eller små blåmärken, som både tyder på små bristningar av blodkärl.

Fördelar med att använda gua sha ofta:

Nedan summerarar jag lite från min egna granskning av befintlig forskning:

Blodcirkulation

Massage med Gua Sha sten har visat sig kunna öka blodcirkulationen med 400% under de första 7.5 minutrarna efter massage, och ge en förhöjd blodcirkulation 25 minuter efter behandling.

Ovan är enligt författaren bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Explore (Elsevier, 2007).

Fördelar med delarna med ökat blodcirkulation (sk. perfusion) är att mängden vita blodkroppar tillåts uppmärksamma och reparera skadad vävnad.

Så här beskrivs fördelarna med ökat blodtryck enligt författarna bakom Handbook of Clinical Neurology (2016).

Perfusion can be defined as the process in which blood is forced to flow through a network of microscopic vessels within biologic tissue, allowing exchange of oxygen and other molecules across semipermeable microvascular walls.

Konsekvenser av dålig blodcirkulation:

  • Domningar och stickningar i extremiteterna
  • Kalla händer och fötter
  • Svullna fötter
  • Kognitiv dysfunktion
  • Matsmältningsproblem
  • Trötthet
  • Ledvärk och muskelkramper
  • Förändringar i hudfärg
  • Bensår
  • Åderbråck

Listan ovan kommer från en artikel publicerad i Medical News Today (granskad av läkare).

Muskelsmärta

Gua Sha har visat sig vara en bra metod för behandling av muskelsmärtor, men inte i alla vetenskapliga studier och mycket beror på vilken muskelsmärta som behandlas för.

Antalet studier är få och kvalitén ofta låg – vilket gör en slutsats gällande effekten av Gua Sha svår.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Chinese Medicine (BMC,2010), som också skriver så här:

Controlled trials indicated that Guasha reduced MS pain in cervical spondylosis patients but not in patients with lumbar disc herniation. [..] Current evidence is insufficient to show that Guasha is effective in pain management.

Prestation vid träning

Gua Sha hat visat sig kunna minska atleters upplevelse av ansträngning (perceived exertion, RPE) och påskynda återhämtningsprocessen – enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Journal of Traditional Chinese Medicine (2019).

Så här skriver forskarna själva:

Gua Sha therapy can facilitate weightlifting ability, reduce the RPE, and inhibit muscle injury by promoting recovery from fatigue caused by normal weightlifting training.Gua Sha therapy could be an effective treatment to complement normal weightlifting training.

Studien gick ut på att undersöka hur massage med Gua Sha sten påverkade styrketräningen jämfört med andra massage-liknande behandlingsmetoder.

Den innehöll 44 deltagare, träningspassen var 16 st fördelade på 8 veckor.

Smärta i rygg / nacke

Gua SHa har visat sig minska mängden upplevd smärta relaterad till ryggraden (övre och nedre) i större utsträckning än behandling genom värme.

Smärta vid behandling med Gua SHa har visat sig kunna minska med 21-25% kontra 16-18% med värmebehandling.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Complementary Therapies in Medicine (Elsevier, 2017), som också skriver:

Gua sha may exhibit a more long-lasting anti-inflammatory effect relative to hot pack for pain relief and improved mobility in elderly patients with chronic low back pain.

Effekten bakom smärtlindring av Gua Sha beskrivs enligt författarna kunna associerad med en längre mängden proinflammatoriska cytokin (TNF-α) efter behandlingsperioden.

Furthermore, in response to Gua sha, the decrease of TNF-α was strongly correlated with the improvement of physical disability, whereas the physical disability was correlated with the VAS pain intensity.