Gift med en Arbetsnarkoman?

Att vara gift med en arbetsnarkoman innebär att leva med en väldigt olik person – än med den man blev kär i. Arbetsnarkomani är ett beroende fritt från substanser, och kan tex orsakas av låg självkänsla – och därför vara svårt att prata om utan att någon blir kränkt / arg.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om arbetsnarkomani – efter en ytlig granskning av befintlig forskning! 🙂

Vad är arbetsnarkomani?

Termen arbetsnarkoman (workaholic på engelska) myntades 1971 av Wayne E. Oates för att beskriva ett okontrollerad behov av att arbeta oavbrutet.

Arbetsnarkomani är ett tillstånd där personens behov av att arbete påverkar ens fysiska hälsa, lycka, relationer med andra och övergripande social funktion.

Wayne E. Oates created the term “workaholism” in his 1971 […] He was influenced by the work of Howard Clinebell, a pastoral counselor, who discussed overwork as an imbalance in lifestyle.

Detta enligt enligt en granskning av befintlig forskning om Arbetsnarkomani publicerad i REVUE MEDICALE DE LIEGE (2013).

Är arbetsmarkonomi ett beroende?

Enligt författarna är arbetsnarkomani ett sk beroende utan substanser, och är vanligt i samhällen, men all form av hårt arbete gör oss inte till arbetsnarkomaner.

The differential diagnosis must distinguish a hard worker, who has pleasure in his/her job, still profits from leisure time and maintains an excellent quality of life, from a true workaholic

En arbetsnarkoman kan till inte njuta av sin lediga tid, som istället kan verka som en fasad för att dölja sitt beroende av att arbeta.

Någon behöver alltså inte framstå som arbetsnarkoman genom att faktiskt arbeta konstant, utan kan också te sig vanligt men besväras av beroendet inom sig själv.

Arbetsnarkomani är ett “vårdande” beroende.

Enligt en studie vetenskaplig artikel studie om beroende publicerad i Behaviour & Information Technology (2008) kan ett beroende kategoriseras olika.

Antingen är målet att öka njutning och minska smärta (droger, sex, relationer, gambling), eller att vara “vårdande”, och då är man beroende av mat, shopping, arbete, träning etc.

Vad gör någon till arbetsnarkoman?

Arbetsnarkomani korrelerar väl med sömnbrist, familjekonflikter, minskad tillfredsställelse på jobbet och i livet generellt,,sämre arbetsprestation och psykosomatiska störningar.

Det har jag läst i granskning av befintlig forskning publicerad i Journal of Behavioural Addictions (2014).

Arbetsnarkomani tenderar att förknippas med:

  • Otillfredsställda behov
  • Ens Personlighet
  • Andra Beroende
  • Inlärning / efterlikning
  • Familjeförhållanden
  • Kultur

Behandling av arbetsnarkomani sker oftast genom KPT, 12 stegs problem eller interventioner på arbetsplatsen.

Vem riskerar att bli arbetsnarkoman?

Arbetsnatkonomi tenderar att förekommer oftare hos personer med neuroticism, narcissism, perfektionism och hos personer med låg självkänsla.

Vi blir enklare arbetsnarkomaner när vår positiva associationer till associerad med fritid (relationer, hobby etc) är svagare än de för arbetet.

Thus, if a person has a low self-image, and has a basic belief that hard work spells success, the person may then exhibit workaholic behavior.

Detta enligt en artikeln nämnd ovan.

Tecken på arbetsnarkomani:

Tecken på arbetsnarkomani, enlig en vetenskaplig artikel publicerad i Journal of Addiction Research & Therapy (2013) är:

  • Generellt sett mycket arbetstid.
  • Svårigheter med att att koppla bort.
  • Irritation när arbetstid uteblir.
  • Stress och tillfredsställelse.

Att vara gift eller leva med en arbetsnarkoman är innebär exempelvis förhållandevis låg förmåga att lösa familjekonflikter, ansträngda relationen till ens barn, samt ökad risk för barnen att utveckla depression.

[…] children of workaholics reported greater depression and external locus of control relative to children of nonworkaholics.

Är det alltid dåligt att arbeta mycket?

Det är inte alltid dåligt att arbeta för mycket, så länge perioden där det intensiva arbetet är begränsat och inte påverkar hälsan ur ett långsiktigt perspektiv.

Det betyder inte att fler korta och tätt sammanhängande perioder är bra, bara för att perioderna är korta.

Att vila upp sig mellan arbetsdagarna beskrivs som en viktig åtgärd för att motverka / undvika att någon utvecklar arbetsnarkomani, enligt en vetenskaplig studie om arbetsnarkomani publicerad i Industrial Health (J-Stage, 2009):

In addition, to prevent workaholism, employees should be encouraged to detach and recover from a hard day’s work.
[…] Successive depletion of resources will result in negative effects, such as fatigue and, eventually, when no recovery occurs, in exhaustion.

Att arbeta mycket är kan också vara ett tecken på att personen har att engagerande och tillfredsställande arbete, som dessvärre också är en gynnsam förutsättning för utvecklingen av arbetsnarkomani.

Therefore, we can conclude that workaholism has adverse effects on employees’ well-being, whereas work engagement has favorable effects on it.

Oavsett vad, så är vila mellan arbetsdagarna viktigt även för dem som är “engagerad” i sitt arbete.

Jag skrev engagerad inom citattecken eftersom att det kan vara mycket svårt / omöjligt för t ex chef att kunna särskilja på arbetsnarkomani och engagemang.

Bara en närstående personer som upplever personen utanför kan identifiera skillnader genom att jämföra personens sätt / beteendemönster före och efter utvecklingen av arbetsnarkomani.