Kan man förbättra dålig syn / ögonfunktion?

Det går att förbättra både synen / ögonfunktion på flera sätt, exempelvis genom behandling med laser eller ljus. Viss forskning visar också att ögats funktion kan förbättras genom diverse övningar, och exempelvis genom att delta i actionfyllda spel.

Nedan kan du läsa resultatet från min jakt efter svar på fråga om vi kan förbättra vår syn.

Men innen jag får vidare, så behöver jag uppmärksamma att det är skillnad på syn och ögonfunktion.

Synen är en del av ögonfunktionen, medan ögonfunktionen täcker helhet – genom att exempelvis också inkludera kvickheten i ögonrörelser.

Flera olika experiment har gjort för att se om vi kan bättra synen.

Exempelvis har specifika övningar utförda under 7 dagar visa sig förbättra ögats funktion hos både äldre och unga – enligt en studie publicerad i Psychological Science (Sage, 2015).

These findings indicate that behavioral interventions can greatly improve visual performance for older adults.

Ögats  funktion och syn har visat sig kunna förbättras genom exempelvis actionfyllt datorspel – enligt en studie publicerad i Nature Neuroscience (2009).

We found that the very act of action video game playing also enhanced contrast sensitivity, providing a complementary route to eyesight improvement.

Synen är mer komplext än enbart att kunna se bra på långt håll.

Något du lär märka medan du läser inlägget.

Hur förbättras synen genom bättre kontrastkänslighet?

Kontrastkänslighet är ett mått för hur mycket kontrast som behövs för att ett objekt ska bli synligt för ögat – enligt Geriatric Rehabilitation Manual (Second Edition, 2007).

Contrast sensitivity is increasingly recognized as an important factor influencing the quality of vision.

Det tycks vara en central del i att förbättra synen, enligt flera av studierna jag läst igenom.

Kontrastkänsligheten används för övrigt som mätvärde av synfunktionen för att exempelvis upptäcka ögonsjukdomar – enligt en begreppsförklaring från Karolinska Institutet.

Hur sämre syn genom kontrastkänslighet påverkar ens livskvalité:

Den ökar risken för olyckor genom att bland annat påverka bilkörning nattetid, missa trappsteg mm. – men också vara besvärligt genom att påverka ens förmåga att läsa (om texten är för ljus kontra bakgrunden).

Orsakerna till försämrad kontrastkänslighet kan vara många – enligt Geriatric Rehabilitation Manual (Second Edition), 2007 (länk finns högre upp).

“Decreasing contrast sensitivity function is associated with ocular pathological conditions such as a cataract, age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, glaucoma and optic nerve degenerations.

Kontrastkänslighet är inte allt – gällande synfel.

Synen kan påverkas (och därigenom bli dålig) på många sätt – så frågan om att förbättra synen är inte “så enkelt” som att kunna se bättre på långt håll.

Några exempel på hur synen kan försämras nämns i en artikel från WebMD (2019).

Försämrad syn kan exempelvis innebär:

  • sämre syn i central del av synfältet
  • försämrad syn vid sidorna av synfältet
  • dåligare syn i mörker / på natten
  • sämre fokus / skärpa
  • bländade syn / täckt av film

Vad gör att vi behöver förbättra synen?

Även om processen bakom dålig syn inte är helt förstådd så finns teorier spännande – enligt en studie publicerad i Journal of Gerontology (2020).

Synen i ögat försämras när funktionen i cellernas mitokondrie avtar – något som sker naturligt i samband med åldrande.

Det leder till ökad produktion reaktiva syreföreningar, som ökar inflammation och orsakar celldöd, enligt granskningen.

Reaktiva syreföreningar orsakar oxidativ stress som är grundorsaken bakom cancer, allergier och åldrande – enligt en begreppsförklaring från Chalmers.

Näthinnans åldrande kontrolleras av av cellernas metabolism, som i sin tur påverkas av cellernas mitokondrie som ansvarar för produktionen av ATP (adenosine triphosphate).

ATP är cellernas energikälla, och mitokondrie är generatorn som framställer ATP.

Läs mer om ATP i en förklarande artikel från Biology Dictionary – och om mitokondrie i en artikel från National Human Genome.

Kan man förbättra dåliga syn?

Dålig syn är inte “en” sjukdom / symptom – utan kan bero på många faktorer, som jag skrev om högre upp.

Vissa typer av dålig syn kan förbättras genom exempelvis laserbehandling – men inte alla.

Forskarna i studien (nämnd ovan) kunde förbättra fotoreceptorernas funktion genom att exponera ökat för ett visst typ av ljus (670-nm) – som stimulerar cellernas mitokondrie.

We show improved aged human photoreceptor function following relatively brief exposure to 670-nm light that modulates mitochondria.”

Vad är fotoreceptorer?

Fotoreceptorer är tätt packade celler på näthinnan som absorberar ljus, en grundförutsättning för seende – enligt en förklaring från Britannica.

Behandling av ljus kunde förbättra ögats olika system (sk. cones) för upptagning av färger (Tritan +22% och Protan +10%).

Läs mer om färgblindhet relaterad till Tritan i en artikel från EyeQue, eller färgblindhet relaterad till Protan i en artikel från Healthline.

Vad är skillnanden mellan att förbättra syn traiditionell kontra laser?

Traditionellt sett hanteras synfel genom att böja ljustrålarna som träffar ögat med hjälp av glas – vi kallar de glasögon / linser.

Laserbeganling innebär att om-modellera ögat (med “laser beams”) genom så att ljusstrålarna träffar rätt område i bagre delen av ögat – enligt en artikel från Mayo Clinic.

With each pulse of the laser beam, a tiny amount of corneal tissue is removed, allowing your eye surgeon to flatten the curve of your cornea or make it steeper.