Kan man förbättra manlig fertilitet?

Stillasittande, kemikalier och höga temperaturer beskriv vara dåligt för manlig fertilitet. Medan en medelhavskost tycks vara det mest gynnsamma för spermierna. Träning tenderar att inte förbättra fertilitet, utan istället försämra den – men inte alltid.

Nedan kan du läsa vad jag lärt mig om manlig fertilitet efter att ha skummat igenom befintlig forskning.

Information (ovan och nedan) återfinns i en granskning av befintlig forskning publicerad i Reproductive Biology and Endocrinology (2018).

Efter ungefär hälften uppmärksammar jag ytterligare en granskning av studier, och summerar också den.

Vad påverkar manlig fertilitet?

Vitaminer

Även om d-vitamin associeras med förbättras manlig fertilitet (spermans funktions), så finns enligt granskningen ingen studie som (helt och hållet) kan bevisa det.

Vitaminer med antioxidativa effekter (sk. antioxidanter) har heller inte visat sig kunna öka chanserna att bli med barn.

Kost

En kost rik på grönsaker, frukt, fisk och baljväxter beskrivs eventuellt kunna förbättra manlig fertilitet – enligt granskningen.

Även fleromättade fetter (exempelvis omega 3) tycks förbättra spermans funtion.

Medan regelbundet intag av rött kött, mättade fetter från exempelvis mejeri tycks försämra sperman.

Kosten beskriven ovan är sk. medelhavskost och beskriv vara starkast förknippad med att förbättra sperman, och minska skadlig inverkan på ens DNA.

Koffein

Författarna skriver att inget tydligt samband mellan försämrad manlig fertilitet finns till intaget av koffein.

Däremot uppmärksammas att koffein potentiellt kan påverka mängden spermier och ha en negativa inverkan på DNA.

Foster som exponerats för koffein beskrivs som riskgrupp för att eventuellt få försämrad fertilitet i vuxen ålder.

Träning

Det finns enligt granskningen inget som tyder på positiva effekter av träning på manlig fertilitet.

Däremot finns flera studier som visar på motsatsen – dvs försämra fertiliteten.

Faktorer som påverkar fertiliteten är främst testiklar som exponeras för värme, oxidativ stress, DNA skada och minskad produktion av könshormon (gonadotropin).


Utöver granskningen ovan hittade jag kompletterande granskning av befintlig forskning publicerad i American Journal of Men’s Health (2016).

Där skriver fattarna om bland annat om hur fertiliteten påverkas av sömnapné, medicin, kemikalier fetma och säsong.

Nedan kan du läsa min summering.

Sjukdom

Granskningen uppmärksammar att flera olika sjukdomstillstånd påverkar manlig fertilitet, däribland sömnapné.

Även leversjukdom och personer som genomgått cellgiftsbehandling beskrivs få försämrad fertilitet.

Medicin

Inte bara sjukdomstillstånd, utan också medicin påverkar manlig fertilitet enligt granskningen.

Personer som slutar med antihistamin och antibiotika beskrivs förbättra spermans funktion med över 85% – enligt en uppmärksammad studie.

Kemikalier

Enligt granskningen tros exponering för kemikalier påverka manlig fertilitet genom att rubba en process kallad spermatogenes.

Dock är den ej bevisad, skriver författarna.

Processen omfattar utveckling av könsceller, genom att cellerna separeras från stamcellerna – enlig en förklaring från Developmental Biology. 6th edition.

Exempel på vanliga vardagliga kemikalier vi exponeras för är bisfenol A, parabener, tungmetaller och insektsmedel.

Fetma / övervikt

Mängden testosteron tycks påverkas av ens BMI, och överviktiga män är oftare infertila än normalviktiga – enligt en studie från granskningen.

Det tycks också vara så att mängden östrogen ökar.

Något som författarna skriver kan stödja hypotesen om att fetma / övervikt påverkar manlig fertilitet negativt.

Sässong / klimat

Även säsongen beskriv kunna påverka manlig fertilitet enligt granskningen, som uppmärksammar att män är mer fertila vintertid.

Fertilitet under sommaren beskrivs kunna minska med 30% – mätt i spermans volym och koncentration.

Anledningen tros bero på att spermiernas rörlighet är högre vid lägre temperaturer – jämfört med högre.

Underkläder

Värme från åtsittande underkläder beskriv vara en faktor som påverkar ens fertilitet som man.

Män som har åtsittande underkläder beskrivs öka sin risk för negativt påverkad fertilitet med 250%.

Andra riskfaktorer som uppmärksammas i granskningen är längre perioder av sittande – exempelvis med laptop i knät eller genom bilkörning.

Efter 2 timmar höjs temperaturen i testiklarna med 2 grader – enligt en studie från granskningen.

Även varma bad och bastu beskrivs påverka fertilitet.