Är fiskolja nyttigt / bra för vad? En begriplig guide!

Fiskolja innehåller omega 3 i form av EPA och DHA som bla. är bra för hjärnan, lederna, hjärtat, blodtrycket och musklerna. Det är fiskoljans antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper som gör den bra för hälsan.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig gällande hur fiskolja är bra för kroppen – efter en ytligt granskning av befintlig forskning! 🙂

Vad innehåller fiskolja?

Fiskolja innehåller Omega 3 i form av DHA / EPA är bland annat bra för hjärnan, lederna, hjärtat, blodtrycket, synen och håret. Fettet är bra för kroppen genom dess antioxidativa egenskaper som sänker mängden inflammation.

Läs mer i mitt inlägg om omega 3 i form av DHA / EPA. 🙂

Omega 3 i form av DPA är bra mot tex. depression och kognitiv funktion. Mängden DPA förekommer i animaliska produkter (mängden varierar efter djurets foder) men kan också omvandlas från ALA (omega 3 från växter).

Fiskolja innehåller inte DPA.

Läs mer i mitt inlägg om omega 3 i form av DPA! 🙂

Är fiskolja vegansk?

Fiskolja är inte veganska även om ingredienserna (Omega 3) är det. Den som är vegan kan få i sig ingredienser i fiskolja genom att köpa omega 3 i form av alger. Algerna är inte sämre än omega 3 från fiskolja – eftersom att det är från algerna som fiskarna får sitt omega 3.

Hur är fiskolja bra för kroppen?

Nedan kan du läsa om vad jag funnit gällande hur fiskolja påverkar kroppen, utifrån:

  • Träning
  • Depression
  • Kolesterol
  • Håret
  • Minnet
Är fiskolja bra för träning?

Fiskolja har visat sig vara bra för träning genom att ha effekt på musklerna – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Advances in Nutrition (Oxford, 2020).

Forskarna undersökte huruvida fiskolja påverkade atleters kondition, inflammation, reaktionstid och humör.

Deltagarna i de olika studierna var tränade på elitnivå, och var i genomsnitt 25 år gamla.

Deras studie visade att fiskolja är bra för hälsa, men har snudd på obefintlig effekt på en prestation vid träning.

No clear effects on endurance performance, lung function, muscle force, or training adaptation were evident.

Fiskolja visade sig främst vara bra för det centrala nervsystemet, minska inflammation och men förbättrad muskelfunktion.

Är fiskolja bra mot depression?

Det är tveksamt om huruvida fiskolja är bra mot depression – enligt en vetenskaplig studie publicerad i Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry (2007).

Studien omfattade 83 patienter med omfattande depression, där båda grupperna fick behandling men bara ena med tillskott av fiskolja.

Resultatet från studien visade att både grupperna blev bättre, samtidigt som inget tydde på att fiskolja bidrag till snabbare lindring av depression.

Despite large reductions in depression there were no significant differences at any assessment time point between patients receiving fish oil compared to placebo.

Kanske beror resultatet på att deltagarna inte hade brist på omega 3, eller att dosen var för låg – skriver författarna.

Är fiskolja bra mot kolesterol / triglycerider?

Fiskolja är bra som behandling mot vissa typer av blodfetter, men inte alla – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i International Journal of Cardiology (2009).

Ett tillskott av 3.25 gram EPA eller DHA visade sig enligt granskningen minska mängden triglycerider, men var inte en bra behandling mot kolesterol.

Fish oil supplementation produces a clinically significant dose-dependent reduction of fasting blood TG but not total, HDL or LDL cholesterol in hyperlipidemic subjects.

Fiskolja kan alltså vara bra för hälsan genom att minska mängden triglycerider som enligt en vetenskaplig studie publicerad i Circulation (AHA, 1998) är en indikation på risk för hjärt-kärlsjukdomar:

In middle-aged and elderly white men, a high level of fasting triglycerides is a strong risk factor of IHD (ischemisk hjärtsjukdom) independent of other major risk factors, including HDL cholesterol.

Ismetisk hjärtsjukdom beskrivs enligt Läkmedelsboken.se så här:

Symtomen vid ischemisk hjärtsjukdom kan variera från plötslig död eller dramatisk bröstsmärta med allmänpåverkan till fullständig frånvaro av symtom (tyst ischemi).

Är fiskolja bra för håret?

Fiskolja innehåller omega 3 som visat sig vara bra mot håravfall – enligt en vetenskaplig studie publicerad i Journal of Cosmetic Dermatology (2015).

Deltagarna i studien var 120 friska kvinnor som under 6 månader fick tillskott av både omega 3 och 6.

Fiskolja visade sig göra håret avsevärt starkare och tjockare efter 6 månader.

Så är beskrivs effekten av omega 3 på håret enligt författarna:

A large majority of supplemented subjects reported a reduction in hair loss (89.9% of subjects at 6 months), as well as an improvement in hair diameter (86.1%) and hair density (87.3%).

Tyvärr kunde jag inte hitta någon information om hur mycket omega 3 deltagarna tog för att få håret tjockare och starkare.

Är fiskolja bra för minnet?

Fiskolja har inte visat sig förbättra minnet – enligt en vetenskaplig studie publicerad i The Lancet Neurology (2017).

Studien omfattande över 1600 äldre deltagare som under 3 års tid fick tillskott i form av fiskolja.

Syftet med studien var att undersöka om huruvida omega 3 i form av fiskolja bidrar till bättre kognitiv – och fysisk funktion.

Dosen i studien var 800 mg DHA, och 225 mg EPA.

Så här summerar forskarna resultatet från studien:

The multidomain intervention and polyunsaturated fatty acids, either alone or in combination, had no significant effects on cognitive decline over 3 years in elderly people with memory complaints.