Energidryck – en vetenskaplig överblick!

Här skriver jag nårga rader om hur energidryck påverkar korppen ur några olika perspektiv.

Allt nedan är baserat på min ytliga granskning av befinlig forskning.

Förvänta dig ingen komplett återspegling av helheten, men heller inte ett inlägg utan belägg för sina påståenden.

Är energidryck farligt?

Här kan du läsa några rader om hur energidryck påverkar kroppen sett till hjärta, lever, blodtryck och mental funktion.

Allt nedan är baserat på min ytliga granskning av befintlig förskning.

Hjärta

Nedan kan du läsa vad jag lärt mig efter en ytlig granskning av befintlig forskning inom hur energidryck påverkar hjärtat.

Energidryck påverkar hjärtat genom att förändra intervall mellan hjärtslag. Mindre mängder energidryck spridda över dagen har visat sig ha kumulativ effekt på hjärtat – utan att vara akut.

Intag av 3 energidrycker har visat sig ha signifikant effekt på hjärtat, likt medicin med varningstext.

Varför kan energidryck vara farligt för hjärtat?

Anledningen till varför energidrycker tenderar att förknippas med att påverka hjärtat negativt är mängden koffein per dryck.

Ovan är enligt författarna granskning av befintlig forskning publicerad i World Journal of Cardiology (2017).

Författarna nämner att koffein generellt sett tycks bidra till problem med hjärtat genom att påverka hjärtmuskulaturen – men inte bra.

Och eftersom att energidryck oftast innehåller koffein (inte bara kaffe / te som gör det) bör också effekterna på hjärtat också spilla över på drycken.

Så här skriver författarna:

Hence, caffeine has an essential role in understanding the possible dangers of energy drinks.

Med det sagt, så tycks en sporadisk konsumtion vid enstaka tillfällen inte bidra till signifikant risk för uppkomsten av hjärtproblem.

Hur påverkas hjärtat av energidryck?

Ingredienserna i energidryck (koffein + taurin) påvekar hjärtat signifikant, jämfört med dryck enbart kompletterad med koffein – enligt en studie publicerad i Journal of the American Heart Association (2017).

Författarna av studien förklarar också omfattningen av energidryckens påverkan.

18 unga deltagare i studien fick dricka energidryck motsvarande 320 mg koffein.

Resultatet visade att energidryck (inte kontroll drycken med bara koffein) orsakade signifikant ökning i QT intervaller. Intervallerna omfattar tiden för hjärtat att förbereda sig inför nästa hjärtslag, enligt författarna av studien.

The results of the study confirm previous findings and suggest that the QT interval changes are generally sustained over the four-hour monitoring period rather than being a short-lasting effect after consuming 32-ounces of an energy drink.

Intervallet ökade med 10 millisekunder, som kanske inte låter mycket, men…

Medicin som påverkar intervallerna med 6 millisekunder har varningsetiketter (gällande dessa påverkan på hjärtat) på förpackningen.

Det visar på kombinationen av ingredienserna i energidryck har en större påverkan på hjärtat än enbart koffein – och i vissa fall kunna vara livshotande.

If this time interval is either too short or too long, it can cause the heart to beat abnormally. The resulting arrhythmia can be life-threatening.

Att dricka ofta

Det finns ett uppmärksammat fall av en yngre person som druckit mindre mängder energidryck fördelade över dagen – publicerad i en artikel från BMJ (2021):

The young man in question ended up in intensive care after experiencing 4 months of progressive shortness of breath on exertion, breathlessness while lying down  (orthopnoea), and weight loss.

Personen hamnade på intensivvårdsavdelningen efter ha druckit 4 energidrycker / dag, under 2 års tid – där varje energidryck innehöll 150 koffein + taurin.

Symptomen var diverse andningssvårigheter och viktnedgång.

Den kumulativa effekten av ingredienserna i energidrycker (över tid) bör inte underskattas skriver författarna – även om mängden energigivande ingredienser (koffein / taurin) kan rymmas inom rekommenderade intag och därigenom inte ger några akuta effekter.

Lever

Nedan kan du läsa vad jag lärt mig om hur energidrycker påverkar lever utifrån en ytlig granskning av befintlig forskning.

Ingredienserna i energidryck påverkar levern på olika sätt. Höga mängder niacin har visat sig vara associerad med leversjukdom. Regelbundet intag om 3 drycker / dag har visat sig vara farligt. Effekten av koffein i energidryck har däremot inte visat sig vara skadligt – istället till viss mån gynnsam.

Varför kan energidryck vara farligt för levern?

En av anledningarna till varför energidryck förknippas med att vara farligt för levern (finns fler) beror på ämnet niacin (vitamin b3).

Det är inte ovanligt att skador på levern (levertoxicitet) förekommer vid högre doser av niacin (2000 mg/dag) – enligt en specifik fallstudie publicerad i ACG Case Report Journal (2014).

Niacin (vitamin B3) has been shown to cause hepatotoxicity ranging from mild elevations in the aminotransferases to fulminant hepatic failure.4 Available data suggest a greater than 50% chance of hepatotoxicity when doses of niacin exceed 2,000 mg/day.

Studien uppmärksammade en man i 36 års ålder som druckit 3 energidrycker / dag under de senaste åren. Han sökte sjukvård efter att ha upplevt minskad aptit, trötthet och viktnedgång.

Detta i kombination med relativt hög konsumtionen av alkohol (åtminstone under helgerna), skrivs det.

Ett annat fall när energidryck varit farligt för leverns uppmärksammades med en kvinna som konsumerar motsvarande 120 mg niacin / dag.

Det motsvarade för henne ungefär 3 energidrycker -mängden varier mellan energidryckerna.

Skada över tid

Enligt artikeln nämnd ovan kan energidrycker ha en kumulativ effekt på levern, och även längre intag (över tid) kan orsakad skada.

This is lower than previously reported dosages of niacin causing hepatotoxicity, suggesting that perhaps a cumulative effect may have been involved in the development of liver failure, or that the patient’s binge alcohol use made his liver more vulnerable to further injury.

Dessutom påverkas leverns känslighet av exempelvis ens alkoholkonsumtion.

En kombination av olika livsmedel som skadar eleverna kan innebära ökad risk för leverskador, skriver författarna.

Även koffein och taurin påverkar levern.

Koffein omsätts i kroppen genom ett enzym i lever, som kan vara mer eller mindre effektivt. Mängden koffein är som högst 15-45 minuter efter intag och har halveras efter ca 5 timmar – enligt en artikel från Medical New Today.

Mer koffein, innebär högre belastning på levern, men innebär inte nödvändigtvis ökad risk för leverskada – enligt en artikel ur LiverTox (2020).

In high, toxic doses, caffeine can have severe effects on brain, heart and muscle function but has not been linked to clinically apparent liver injury.

Taurin har däremot visat sig ha positiva effekt på lever genom att öka ett enzym som är viktigt för produktionen av galla.

Galla utsöndras ur lever som en restprodukt av omsättningen av ens kolesterol och är viktig för matsmältningen – enligt en artikel publicerad i American Physiology Society (1999):

The enterohepatic circulation of bile acids is “bad” in the adult because it downregulates hepatocyte low-density lipoprotein receptor activity and thereby elevates plasma cholesterol levels. Defects in bile acid metabolism such as impaired biosynthesis or transport are “ugly” because they cause morbidity and death.

Blodtryck

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om hur energidryck påverkar blodtrycket efter en ganska ytlig granskning av befintlig forskning.

Energidryck har visat sig höja blodtrycket genom att påverka ansamling av blodplättar, som reglerar kärlfunktioner som styrs av endotelceller. Båda faktorerna (blodplättar och dysfunktionellt endotel) är riskfaktorer för komplikationer orsakade av högt blodtryck.

Hur mycket påverkar energidryck blodtryck?

Blodtrycket i energidryck beskrivs höja blodtrycket signifikant – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Annals of Pharmacotherapy (Sage, 2016):

Our results indicate that acute consumption of caffeinated energy drinks significantly raises SBP and DBP.

Granskningen omfattade 15 studier som mätte förändringar i blodtryck bland närmare 1000 deltagare.

Allra högst höjning orsakades från energidryck med över 200 mg koffein.

Den genomsnittliga ökningen motsvarade +4.44mm Hg – däremot påverkade inte hjärtfrekvensen.

Varför påverkas blodtrycket energidryck?

Det ökade blodtrycket från energidryckerna tror förklaras av deras påverkan på blodplättar – enligt förförfattarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i The Journal of Surgical Research (2015).

Energy drinks are associated with increased platelet activity via arachidonic acid-induced platelet aggregation within 1 h of consumption. […] the increased platelet response may provide a mechanism by which energy drinks increase the risk of adverse cardiovascular events.

Studien omfattande 32 deltagare som fick 473 ml energidryck vid 2 separata tillfällen – med 1 veckas mellanrum.

Deltagarna fick dricka energidryck på tom magen (efter natten).

Resultatet från studien visade att ansamlingar av blodplättar hade ökat efter 1 timme, och spås därför vara delaktiga i höjningen av blodtrycket.

Blodplättar är bara en pusselbit i höjningen av blodtrycket.

Inflammation, endotel dysfunktion och över-reaktiva blodplättar associeras alla (var för sig) med ökad risk för komplikationer inom hjärta och kärl – enligt författarna bakom en vetenskaplig artikel publicerad i Cardiovascular Diagnosis & Therapy (2018):

Today it is a common knowledge that platelet’s inhibition can reduce endothelial dysfunction, vessel wall inflammation and attenuate atherosclerosis progression and atherothrombotic events. 

Vad är endotel?

Endotel är kärlen yttersta skikt som består av celler vars funktion bland annat innebär reglering av blodplättar.

Men ansvarar också för kärlen förmåga att transportera blod (minska risken för blodproppar) genom att påverkar kärlens flexibilitet.

Så här beskrivs endotelceller i en vetenskaplig text från Molecular Biology of the Cell. 4th edition:

Almost all tissues depend on a blood supply, and the blood supply depends on endothelial cells, which form the linings of the blood vessels.

Om jag förstått allt rätt, så reglerar blodplättar hur kroppen vaskulära funktion, men att endotelcellerna utför själva arbetet.

Koncentration

Energidryck ökar inte koncentrationsförmågan mer än kaffe eller te eftersom att ingredienserna är snarlika.

Taurin (unikt för energidryck) ökar reaktionstiden, men försämrar arbetsminnet. Te innehåller koffein och theanin som tillsammans ökar koncentrationen utan att korsreagerar negativt.

Nedan kan du läsa vad jag lärt mig från en enkel granskning av befintlig forskning – om hur energidryck påverkar koncentrationsförmågan.

Är energidryck bättre än kaffe?

De mer vanliga energigivande ingredienserna i energidryck, som påverkar ens koncentration är:

 • Koffein
 • Taurin
 • Glukos

Ingredienser för sig själva har visat sig öka koncentrationsförmågan (mer eller mindre).

Men ger en kombination av ingredienser bättre effekt?

Tydligen inte, enligt författarna bakom en studie publicerad i Pharmacology Biochemistry and Behavior (2012):

Caffeine reduced feelings of fatigue and increased tension and vigor. Taurine reversed the effects of caffeine on vigor and caffeine-withdrawal symptoms.

Studien innehåll 48 koffeinberoende deltagare, som fick olika “behandlingar” efter 24 timmar utan koffein – följt av tester i koncentration / reaktion.

Deltagarna fick följande:

 • 200 mg koffein utan taurin
 • 2000 mg taurin utan koffein
 • 200 mg med 2000 mg taurin

Resultatet från studien visade följande:

 1. Koffein förbättrar arbetsminnet, och minskar reaktionstiden.
 2. Taurin förbättrar reaktionstiden, men minskar arbetsminnet.
 3. Glukos förbättrar arbetsminnen, men minskar bara reaktionstid i samband med koffein.
 4. Koffein minskar känslan av trötthet.
 5. Taurin hämmar viss effekt av koffein och minskar symtom av koffeinberoende.

Det tycks vara koffeinet som ansvarar för majoriteten av den förbättrade koncentraionsförmåga från energidryck.

Kaffe, som innehåller koffein, är med andra ord bättre än energidryck.

Forskarna skriver följande:

Caffeine, not taurine or glucose, is likely responsible for reported changes in cognitive performance following consumption of energy drinks, especially in caffeine-withdrawn habitual caffeine consumers.

Energidryck innan gaming

Företag bakom energidryckerna “glider” på att ingredienserna kan förbättra ens resultat inom gaming.

Marknaden för prestationshöjande tillskott inom gaming är troligen het eftersom att den tidigare varit helt outforskad.

När gaming boomar, växer också industrin för tillskott – och när flera företag ska in i samma marknad samtidigt blir marknaden “het”.

Men är hypen kring energidrycker i samband med gamin rättfärdigad?

Inte enligt författarna bakom en studie publicerad i Sport (MDPI, 2019).

Studien undersökte om prestationen (koncentration / reaktion) förbättrades – sett över 3 spelomgångar LoL (League of Legends).

Measures of mental fatigue did not accumulate over three games of LoL, nor did supplementation with an ergogenic aid targeting performance increases appear to have a benefit, except for working memory.

Forskarna antog att energidrycker skulle förbättra prestationen, men skriver följande att drycken inte leder till någon märkvärdig förbättring i mental prestation:

Mental fatigue and the consumption of an energy drink did not improve measured performance parameters.

Kanske beror resultatet på att 3 omgångar inte orsakad tillräcklig mental utmattning för att energidrycker skulle kunna bidra till en bibehållen prestationsnivå.

Effekterna av energidryck skulle kunna vara högre efter flera timmar av sammanhängande gaming.

Men för den vardagliga spelaren tycks energidryck inte ha någon effekt på prestationen.

Är te bättre än energidryck?

Te innehåller både koffein och Theanin, som skulle kunna förbättra prestationen.

Effekterna av ingrediensern har undersökte i en studie publicerad i Biological Psychology (2008).

Studien jämförde hur 150 mg koffein och 250 mg theanine bidrog till ökad koncentrationsförmåga – var för sig och tillsammans.

Det tycks främst vara koffeinet i te som förbättrar koncentrationsförmåga och lämpar sig trolingen bättre / minst lika bra som energidryck.

L-Theanine increased ‘headache’ ratings and decreased correct serial seven subtractions. Caffeine led to faster digit vigilance reaction time, improved Rapid Visual Information Processing (RVIP) accuracy and attenuated increases in self-reported ‘mental fatigue’.

Koffein bidrar till att snabbare uppmärksamma siffror och förbättrad RVIP (Rapid Visual Information Processing).

Kombinationen av koffein och theanine bidrog däremot ytterligare till snabbare reaktionstid, numeriskt arbetsminne och läsning.

Så här summerar författarna resultatet:

These results suggest that beverages containing L-theanine and caffeine may have a different pharmacological profile to those containing caffeine alone.

Kombinationen av ingredienserna i te (koffein och theanine) förbättrar koncentrationsförmågan när uppmärksamheten mellan uppgifter / frågor behöver skiftas ofta.

Detta enligt en studie publicerad i Appetite (2010), som undersökte effekterna av 40 mg koffein i kombination med 97 mg theanine:

The combination of L-theanine and caffeine significantly improved attention on a switch task as compared to the placebo, while subjective alertness and intersensory attention were not improved significantly. 

Vilken typ av prov gynnas av bättre koncentration från te?

Te skulle exempelvis vara bättre vid prov med många frågor / uppgifter – jämfört med en sammanhängande uppsatsskrivning.

Det är enligt forskningen (ovanstående) främst koffein som bidrar till känslan av pigghet – och lämpar sig därför bättre vid exempelvis längre skrivningar / högskoleprovet etc.

Så här skriver forskarna i summeringen:

The combination of L-theanine and caffeine significantly improved attention on a switch task as compared to the placebo, while subjective alertness and intersensory attention were not improved significantly.

Även en studie publicerad i Nutritional Neuroscience (2010) visar att kombinationen av ingredienserna i te förbättra koncentrationsförmåga vid sk “task-switching”.

The present results suggest that 97 mg of L-theanine in combination with 40 mg of caffeine helps to focus attention during a demanding cognitive task.

Träning

Nedan kan du läsa några rader om hur 2 centrala ingredienser i energidryck påverkar träning.

Allt nedan är baserat på min ytliga granskning av befintlig forskning.

Energidryck innan träning garanterar inte bättre resultat – enligt författarna bakom en studie publicerad i International Society of Sports Nutrition (2014).

Dosen i studien motsvarade 80 mg koffein, och 1000 mg taurin.

Däremot förekommer studier som visar på att energidryck faktiskt kan ha effekt, men inte alltid.

Anledningen till hur energidryck påverkar är komplext och behöver förklaras genom att specificera effekterna för respektive ingrediens.

Bland ingredienser som tros ha prestationshöjande effekt förekommer bla:

 • Koffein
 • Taurin

Koffein

Koffein påverkar träning genom att minska upptaget av adenosin, påverka kroppens centrala nervsystem och öka mängden dopamin.

Det har smärtlindrande effekt på muskler, och ökar ens motivation. Koffein ökar däremot utsöndring av vätska / salt vilket påverkar konditionsträning negativt.

Nedan kan du läsa vad jag lärt mig om hur koffein påverkar träning (innan och under) genom en snabb granskning av befintlig forskning.

Det finns mycket forskning som tyder på att koffein är bra vid träning – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Sports Medicine (Springer, 2019).

Hur koffein påverkar träning har också att göra med hur någon tränar.

Styrketräning påverkas olika av koffein jämfört med ex konditionsträning.

Effekterna av koffein varierar, och alla studier visar såklart inte samma resultat – eftersom att de tenderar att mäta olika värden – som naturligt leder till varierande slutsatser.

Men överlag tyck koffein bidra till bättre prestationsförmåga.

Hur påverkar koffein oss innan och under träning?

Koffein har påverka kroppen på flera sätt, likt allt vi äter.

Och faktorer är däremot mer eller intressanta att skriva om.

Något som fångade mitt intresse var hur koffein påverkar träning genom vårt centrala nervsystem, i samspel med adenosin och dopamin – enligt en vetenskaplig artikel publicerad i Karger Journals (2013).

Koffein motsvarande 3-6 mg / kg kroppsvikt “avtrubbar” kroppen receptorer för en molekyl vid namn adenosin.

Det är upptaget av adenosin, genom receptorerna, som får oss att känna oss trötta – enligt granskning av befintlig forskning publicerad i Sleep Medicine Reviews (Elsevier, 2011).

In most brain areas high extracellular adenosine concentrations, through A1 adenosine receptors, decrease neuronal activity and thus the need for energy. Adenosine may be a final common pathway for various sleep factors.

Granskningen publicerad i Karger skriver att koffein gör oss mer motiverade under träning:

Adenosine and dopamine interact in the brain, and this might be one mechanism to explain how the important components of motivation and higher-order brain processes are involved in motor control.

Koffein bibehåller högre nivåer av dopamin i delar av hjärnan som styr ens uppmärksamhet, enligt granskningen.

Det är genom denna effekt, som vi tycks få mer kraft och minskad känsla av trötthet.

Koffein (som påverkar det centrala nervsystemet) får oss också att uppleva mindre smärta i musklerna – som därigenom får träningen att upplevas enklare, och få oss mer motiverade.

Är koffein bra för konditionsträning?

Även om mycket tyder på att koffein är bra vid träning, så är alla effekter inte positiva – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i International Journal o Health Science (2015).

Koffein driver nämligen utsöndringen av vätska, vilket kan göra oss mer uttorkade.

Något vi gärna undviker vid konditionsträning.

Therefore, energy drinks should be avoided during prolonged exercise in a hot environment because of the potential for dehydration.

Effekterna av uttorkning beskrivs enligt granskningen som; högre kroppstemperatur, högre hjärtfrekvens och intensivare upplevelse av ansträngning (än den egentligen är).

Utsöndringen av vätska drar också med sig viktigt salt ur kroppen.

Salt bibehåller blodvolymen i kroppen och påverkar signifikant kärlsystemet prestationsförmåga.

Författarna av granskning skriver också:

In addition, sodium imbalance during prolonged exercise in a hot environment may reduce isometric force in the legs.

I korthet innebär “Isometric force” musklernas förmåga att statiskt bemöta ett motstånd (exempelvis när vi landar med fötterna under löpning) – enligt en förklaring från University of California.

Taurin

Taurin har en antioxidativ effekt på muskler vid träning och minskar därigenom skador. Effekt från taurin uppnås efter 1 gram. Högre doser ger inte bättre effekt, men kan orsaka mag / tarmbesvär.

Tillskott tenderar att stanna i blodomloppet, och inte nå musklerna pga av kroppens egna reglering.

Nedan kan du läsa vad jag lärt mig om hur taurin påverkar träning efter en snabb granskning av befintlig forskning.

Hur påverkar taurin kroppen vid träning?

Taurin minskar mängd oxidativ stress orsakad av träning – enligt ens studie publicerad i Cell Biochemistry & Function (2010).

Oxidativ stress innebär en obalans mellan upptaget av syre och produktionen av reaktiva syre- och kväve arter (sk fria radikaler) – enligt en vetenskaplig artikel publicerad i Molecular Biosystems (2011).

Denna typ av stress beskrivs orsaka skada, som taurin kan lindra, enligt studien om taurin nämnd ovan.

High taurine levels are present in skeletal muscle and may play a role in cellular defences against free radical‐mediated damage.

De antioxidativa effekterna tycks ske under själva träningen, men inte vara aktiva efter träningen.

Är taurin bra för prestation vid träning?

Taurin tycks kunna vara bra för träning genom att bla. förbättra syreupptagningsförmågan (vo2max) – enligt en studie publicerad i Amino Acids (Springer, 2004).

Det, i sin tur, fördröjer tiden tills vi blir utmattade när väl mjölksyran börjar produceras.

After supplementation, the change in taurine concentration showed positive correlations with the changes in exercise time to exhaustion and maximal workload.

Studien gjordes på 11 män i åldern 18-20 år som fick tillskott av taurin, för att sedan cykla intensivt till total utmattning.

Taurin visade sig ha effekt innan och under träning, men inte efteråt.

Även en studie publicerad i Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism (2013) skriver att om taurins lindrande effekt på musklerna.

Deltagarna i studien fick träna där vikten anpassades för att skapa utmattning efter 3 repetitioner (dvs styrketräning).

De fick tillskott av taurin löpande och deras blodvärdet mättes kontinuerligt under 21 dagar.

Resultatet visade också att:

Antioxidant enzymes and inflammatory markers and interleukin-10 (IL-10) were not altered during the recovery period compared with the placebo group.


Vad är Interluektin 10?

Interleukin 10 (IL-10) is a cytokine with potent anti-inflammatory properties that plays a central role in limiting host immune response to pathogens.

Enligt en vetenskaplig artikel publicerad i Critical Reviews Immunology (2012).


Författaren summerar med att taurin som tillskott innan träning förbättrar ens prestationsförmåga och minskar skadorna på musklerna.

Men är inte förslitningar på muskler nödvändiga för att bygga muskler vid styrketräning?

Så har det länge ansetts vara, men tycks inte vara korrekt – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Journal of Strength and Conditioning Research (2012).

Så här skriver författarna i summeringen:

Evidence does seem to show that a threshold exists beyond which damage does not further augment muscle remodeling and may in fact interfere with the process.

Hur mycket taurin är bra för träning?

Enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Sports Medicine (Springer, 2018) – ger 1 till 6 g taurin effekt vid träning.

Vad som däremot också uppmärksammades var – att dosen inte korrelerade med prestationshöjning.

The dose of taurine did not moderate its effect on endurance performance.

Det tycks innebära att 1 g tauring räcker lika bra som 6 gram – samt att regelbundet intag heller inte ger bättre effekt över tid.

Hur länge påverkar taurine kroppen?

Tillskott av taurin stannar i kroppen ganska länge efter att intag – enligt en studie publicerad i Applied Physiology (2008).

Resultatet från studien visade att 1.6 gram taurin motsvarande en ökning av taurin i kroppen med 13 gånger inom loppet av 2 timmar.

Efter 4 timmar hade värdet halverats.

Även om mängden taurin ökar genom tillskott, så är mängden taurin som når musklerna vara väldigt begränsad.

Så här skriver författarna:

The absence of any effects of taurine on storage or metabolism of carbohydrate appears to reflect the tight regulation of the skeletal muscle taurine pool.

Men spelar det någon roll, räcker det inte med att taurin finns i kroppen?

Inte enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Current opinion – Clinical Nutrition and metabolism Care (2015).

Taurine is believed to be involved in many cellular functions, but in skeletal muscle its main roles are to […] aid in antioxidant defense from stress responses.

För att de antioxidativa effekterna som minskar skadan på musklerna ska ske, behöver taurinet finnas i musklerna – inte i blodet.

Om jag tolkat allting rätt.

Också värt att nämn är att:

Enligt studien Applied Physiologyklarar (nämnd ovan) klarar kroppen av avsevärt mycket högre doser (uppemot 15 g) – men kan leda till mag / tarmbesvär.

Dessutom (som jag nämnt högre upp) tycks inte en ökad prestationsförmåga korrelerar med högre doser än 1 gram.

Hur lång tid tar det för energidryck med att börja verka?

Resultatet från studien visade att 1.6 gram taurin motsvarande en ökning av taurin i kroppen med 13 gånger inom loppet av 2 timmar.

Det tar ganska lång tid för både taurin och koffein att sluta verka. Efter 4 timmar hade värdet halverats. Koffein börjar verka mellan 15-120 minuter efter intag.

Tiden varierar beroende på faktorer som: tid för senaste måltid och dess innehåll – enligt en vetenskaplig från Institute of Medicine (2001).

Vilken intensitet av träning gynnas av energidryck?

Energidryck innan träning har visat sig vara bra, när intensiteten motsvarar 70% av maxkapacitet – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Nutrition Reviews (2014).

Effekten beror däremot på innehållet i energidrycken.

Energidryck utan socker, fast med koffein (1.2 – 2 mg / kg kroppsvikt) har däremot inte visat sig förbättra prestationen hos löpare som springer på 80% av maxkapacitet.

Författarna skriver att sockerfri energidryck innan träning med lägre intensitet – kan gynnas genom att kroppen enklare använder befintliga reserver (kroppsfett):

Hence, energy drinks containing stimulants and fluid but no carbohydrate (e.g., sugar-free versions) may improve endurance performance due to more extensive use of endogenous energy stores.

Nackdelen med energidryck vid träning är att koffein stramar åt blodkärlen.

Det höjer blodtrycket och påverkar vätskebalansen som därigenom försämrar prestationen vid konditionsträning.

Energidrycker att undvika.

Många energidrycker innehåller exempelvis guaran, ginseng etc. för att sticka ut som mer attraktiva val i matbutikerna.

Ingredienserna påstås ha effekt på träning (vilket de kanske har) – men låt dig inte luras.

Mängderna som adderas till dryckerna är ofta inte tillräckligt stora för att ha någon som helst påverkan på träningen – enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i American Pharmacists Association (2003).

Bästa energidrycken innan träning är troligen den du tycker om mest, eftersom att effekterna (även om befintliga) tycks vara små och inkonsekventa.

Vilken energidryck är nyttigast?

Den nyttigaste energidrycken är antingen Nocco eller Celsius, som båda innehåller ett brett spektrum av vitaminer jämfört med Vitamin Well, Red Bull och Monster innehåller färre.

Sockerfria energidrycker är generellt sett nyttigare – men inte nyttigare än hälsosam mat eller vitamintillskott.

Det är svårt att utse någon konkret vinnare eftersom att “vad som är nyttigt” beror på vad kroppen behöver. Eftersom att vi alla äter olika saker, så har vi också olika behov när det kommer till näring.

Grönsaker kan vara generellt sett nyttiga för alla, men det är inte lika nyttigt för personer med brist på tex b12 – eftersom att grönsaker innehåller inte b12).

Kolla dina blodvärden och undersökt om huruvida näringen i energidryck är nyttig för dig, eller om du kastar pengarna i sjön (ur ett hälsoperspektiv).

En energidryck kan drickas för att den är god också (jag vet!) – så länge vi inte utgår från att den är nyttig bra för att den innehåller vitaminer.

Vilken energidryck är farligast?

Koffein / socker är de farligaste ingredienserna i energidryck. Den farligaste energidrycken är den som framstår som nyttigast trots högt innehåll av koffein / socker.

Även sockerfria energidrycker är farliga för hälsa genom att öka aptiten (konsekvens av sötma) och enklare orsaka övervikt / fetma.

 • Energidryck har visat sig vara farligt genom att höja blodtrycket och öka ansamling av blodplättar, som reglerar kärlfunktioner som styrs av endotelceller.
 • Ingredienserna i energidryck kan vara farliga för levern på olika sätt. Höga mängder niacin har visat sig vara associerad med leversjukdom.
 • Energidryck kan vara farligt för hjärtat genom att förändra intervall mellan hjärtslag. Mindre mängder energidryck spridda över dagen har visat sig ha kumulativ effekt på hjärtat – utan att vara akut.

Energidrycker som är minst farliga är de utan koffein, och innehållandes ett brett spektrum av vitaminer.