Ska man dricka vatten till maten?

Det finns forskning som visar på att kroppen anpassar matsmältningen (enzym och galla) baserat på om maten har hög vätskehalt eller om vi medvetet dricker till maten. Mat med mycket vatten är kan vara nedbruten i högre uträckning (redo för nästa steg), och därför passerar snabbare genom magsäck och tarm.

Om det finns forskning som visar att detta skulle påverka kroppens förmåga att näring – tänkte jag skriva några rader om här.

Förmodligen är frågan kring dryck till maten komplicerade eftersom matsmältningsprocessen är komplex. Utspädning av magsyran är egentligen bara 1 av flera potentiella faktorer att debattera.

Allt började såklart med studier på råttor.

Behöver råttor dricka till maten?

En intressant studie (1957 ) publicerad i American Journal of Physiology visade att råttor anpassade sitt totala intag av mat baserad på mängden tillgänglig vätska.

Antingen genom ett högre vätskeinnehåll i maten, eller baserat på vätskeinnehållet i magsäcken (när maten serverade med lägre vätskeinnehåll).

Författarna av studien skriver att dryck till maten inte tycks påverka matsmältningen.

Det tycks däremot påverkar aptiten genom att påskynda hungerkänslan, kontra mängden mat som äts.

Ska människor dricka vatten till maten?

En studie (1979) publicerad i Digestive Disease and Sciences undersökte huruvida kroppens reaktion skiljer sig vid intaget av fast kontra flytande mat.

Författarna använde samma ingredienser (kött, bröd, fett, vatten) fast serverade den antingen i ursprunglig form, eller som flytande med högre mängd vatten.

Den fastare maten visade sig generera en starkare gastrisk respons gällande magsyra och pepsin.

Pepsin är ett enzym som bryter ner protein – enligt en artikel från Britannica.

Skillnaden innebär att matsmältningen snabbare kom igång när flytande mat kommer ner i magsäcken, jämfört med fastare.

Näringen från den fastare maten tog längre tid att bryta ner, lika så, tog det att tömma magsäcken.

Däremot var produktionen av galla lägre vid fast föda, än den innehållandes mer vatten.

Det förklaras, enligt forskarna, av att maten transporteras långsammare och därigenom framkallar en längre respons.

Kanske betyder detta att kroppen responsen anpassas efter vilken typ av mat som ska brytas ner – i detta fallet med påskyndad produktion av galla?

En gissning från min mitt håll.

Författarna summerar med att skriva, att fast och flytande föda framkallar olika responser.

Men utan att konstatera att den som dricker vatten till maten nödvändigtvis går miste om något under matsmältningsprocessen.

Kanske är kroppen smart (som i många andra fall) och reglerar responsen gällande matsmältningen baserad på matens konsistens och innehåll.

Dricka eller inte dricka till maten – vad är bäst?

Det finns många artiklar om att dricka vatten till maten, men långt ifrån alla kommunicerar samma sak.

Enligt den information jag tagit del av tenderar artiklar från tveksamt seriösa källor att förespråka – att inte dricka vatten till maten.

Exempelvis denna artikel från NDTV, även om författaren intervjuar en läkare – så nämns inga källor till informationen.

En artikel från Mayo Clinic skriver exempelvis att man bör dricka vatten till maten, om vätska inte förekomma naturligt (vid exempelvis soppa).

Anledningen beror på att vatten hjälper kroppen att absorbera näring och minskar risken för förstoppning.

Är Mayo Clinic att lita på?

Skribenterna på Mayo Clinic är alla läkare eller forskare och täcker ett brett spektrum av hälsofrågor.

Även om jag inte lyckats hitta någon klockren källa med svarar till om vi bör dricka vatten till maten eller inte – så väljer jag att personligen att gå efter Mayo Clinic.

Dock med vetskapen om att svaret på frågan fortfarande tycks vara okänt – dvs att jag inte har någon aning.

Min egna summering:

Huruvida resterande delen av matsmältningen påverkas av dricka till maten (dvs i tarmarna) och vilken grad – tycks vara svår att dra några slutsatser kring.

Kanske har jag missat något relevant studie som förklarar allt. Länken den i så fall som en kommentar. Tack på förhand!