CBD – en hjälpsam guide av forskning!

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om CBD.

Här skriver jag några rader om vad CBD är, hur man köper bra CBD och vad CBD kan vara bra för.

Allt nedan är baserat på min egna ytliga granskning av befintlig forskning.

Förvänta dig inte en komplett återspegling av helheten, men heller inte ett inlägg utan belägg för sina påstående.

Vad är CBD?

CBD hittar i marijuana plantan, men har distinkt olikheter från delar av plantan som förknippas med narkotika.

THC (eller tetrahydrocannabinol) är vad som gör marijuanaplanta narkotikaklassad. CBD förekommer i samma planta, men inte i samma delar av växten.

CBD is a chemical found in marijuana. CBD doesn’t contain tetrahydrocannabinol (THC), the psychoactive ingredient found in marijuana that produces a high.

Ovan är enligt författaren bakom en artikel publicerad i Mayo Clinic.

Det allra vanligaste är att CBD förekommer i form av olja, och kan vara tillsats i diverse livsmedel och kosmetiska produkter..

Eftersom att CBD förekommer i “nära anslutning” till THC behöver extraherade CBD olja testats noggrant.

Det är speciellt viktigt eftersom att efterfrågan på CBD är hög, vilket kan anstränga produktionen för mindre producenter som inte behöver vara lika noggranna med testningen (krav varierar mellan olika geografiska områden).

A recent study of 84 CBD products bought online showed that more than a quarter of the products contained less CBD than labeled. In addition, THC was found in 18 products.

Också enligt författaren.

Är CBD farligt?

CBD kan vara farligt när det konsumerar över de rekommenderade gränserna. Det tycks däremot vara ovanligt.

Djurförsök med CBD har visat att abnormal dosering av CBD kan innebära neurotoxicitet, leverskador, lägre produktion av spermier och lågt blodtryck.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Current Neuropharmacology (2019).

CBD har också visat sig kunna korsreagera med olika mediciner. Något som framkommit i forskning på CBD bland personer som behandlar epilepsi med läkemedel.

Korsreaktion med läkemedel är inte helt ovanligt när det kommer till sk alterntiva medcin som tec inkludierar tillskott av naturliga produkter (typ CBD).

Human CBD studies for epilepsy and psychiatric disorders reported CBD-induced drug-drug interactions, hepatic abnormalities, diarrhea, fatigue, vomiting, and somnolence.

Också enligt författarna.

I mitt inlägg om alternativ medicin kan du läsa mer hur det kan vara bra att gå tillväga innan man provar komplementär medicin.

Är CBD beroendeframkallande?

Det skrivs mer om om hur CBD potentiellt kan motverka beroende.

Typ så här enligt Harvard University (2021):

CBD can help lower cravings for tobacco and heroin under certain conditions, according to some research in humans. Animal models of addiction suggest it may also help lessen cravings for alcohol, cannabis, opiates, and stimulants.

Men frågan om huruvida man kan bli beroende av CBD i sig själv förtjänar också sin plats.

Även om det inte finns speciellt mycket forskning om huruvida CBD är beroendeframkallande, så finns det åtminstone lite som tyder på att CBD inte leder till ett beroende.

Så här skriver författarna bakom en granskning publicerad av Världshälsoorganisation (WHO):

While the number of studies is limited, the evidence from well controlled human experimental research indicates that CBD is not associated with abuse potential.

Hur länge stannar CBD i kroppen?

När man undersöker hur länge en substans stannar i kroppen brukar man använda mätvärdet “halveringstid”.

Halveringstid innebär hur snabbt 100% av vad man konsumerat halverats.

CBD rensas ur kroppen via lever och har en halveringstid efter på mellan 1.4 till 10.9 timmar. Därefter halveras den ytterligare efter 2 respektive 5 dagar.

Koncentreringen i blodet har visat ske vara som högst inom 4 timmar efter konsumtion.

Ovan är enligt författarna enligt för granskning av befintlig forskning publicerad i Stat Pearls (2021).

Hur väljer man den bästa CBD oljan?

CBD olja kommer från hampa, men är inte samma sak som hampaolja. Det innebär att en hampaolja inte nödvändigtvis innehåller CBD. Så att köpa hampa olja är INTE samma sak som CBD.

[…] ensure that the product is not merely hemp seed oil, which although containing nutritious omega-3 fatty acids does not contain any of the phytocannabinoids or terpenoids.

Ovan är en liten sammanställning av en vetenskaplig artikel publicerad i Mayo Clinic Proceedings (2019).

Utöver att köpa olja med CBD, så är det viktigt att någon part certifierat oljan och dess innehåll av CBD samt filtreringen av THC.

Förutom certifierade är ett varumärken som tar eventuell avvikelse på stort allvar också viktigt.

Undersök om varumärket har principer för hur eventuell avvikelser för kvalité behandlas.

Det för enklare att sätt upp ett företag och sälja produkter, men att också sätta upp en struktur för kvalitetsärenden på att proaktiv sätt visar vilka som är allra mest seriösa.

Den allra renaste CBD oljan är såklart också ekologiskt för att undvika förekomsten av bekämpningsmedel.

Också enligt författarna av artikeln.

Hur mycket CBD kan man ta?

Inom forskning på barn (2 år) räknar man generllt sett med en initial dos på 2.5 mg per kilo kroppsvikt (låg) därefter 5 mg.

För vuxna görs majoriteten av studierna med mellan 10-20 mg per kilo kroppsvikt och dag. Med en successiv ökning med 2.5 mg / kg kroppsvikt varannan dag.

While better seizure control has been seen at a dose of 20 mg/kg/day, there is also an increase in an adverse reaction.

Ovan är enligt studien gäller hantering av epileptiska anfall (granskningen nämn ovan).

Vad har CBD visat sig kunna vara bra för?

Nedan kan du läsa min lilla sammanfattning av en granskning av befintlig forskning publicerad i Current Addiction Reports (2020).

Där uppmärksammar författarna dagens forskning om CBD och dess eventuella effekter på hälsan.

Epilepsi

CBD, motsvarande 25-50 mg per kilo kroppsvikt har visat sig minska mängden epileptiska anfall hos personer i åldrarna 1-30 år under en behandling mellan 12-14 veckor.

Ångest

CBD har visat sig dämpa stress och ångest, och utgör en av de vanliga anledningarna till varför många tar CBD.

Ett tillskott av 300 mg (troligen bland vuxna) har visat sig kunna dämpa mer akuta ångestkänslor bland personer med scenskräck.

Mer än 300 mg har inte visat sig ge bättre effekt, medan mindre än 300 mg inte tycks ha en lika bra effekt mot ångest.

That is, the middle dose (300 mg) reduced self-reported anxiety during the speech relative to placebo but the low (150 mg) and high doses (600 mg) did not [13].

Sömn

Även om CBD har visat sig minska mängden stress och ångest, så har det inte tycks visat sig ha någon signifikant effekt på sömnen.

CBD did not alter any sleep measures (e.g., self-rated sleep quality or polysomnography examinations) relative to placebo.

Personer som tar CBD upplever mindre drömmar, samtidigt som vuxna som tar 160 mg tycks sova lite längre.

Participants received oral placebo or CBD capsules (40, 80, or 160 mg); those receiving 160 mg CBD had a longer duration of sleep while all CBD doses decreased remembrance of dreams relative to placebo [42].

Däremot säger våra drömmar väldigt lite om vår sömn, eftersom att de kan förekomma i flera stadier av sömnen.

Hur länge vi sover säger också väldigt lite om kvalitén på sömnen.

I mitt inlägg om att vakna tidigt på morgonen kan du läsa mer.

Smärtlindring

CBD har förknippats med att vara smärtstillande, men huruvida det faktiskt har en smärtlindrande effekt saknar omfattande bevis.

Det finns däremot forskning som tyder på att CBD (50 – 150 mg / dag) eventuell kan verka smärtlindrande, även om effekten troligen är förhållandevis låg.

Daily CBD dosing regimens have reduced pain in clinical populations in several small, single-arm open-label studies.

Beroenden

CBD har inte visat sig minska lusten att röka cigaretter med nikotin.

Inte heller har 200 mg / dag visat sig minska lusten att röka cannabis.

Däremot har oljan visat sig ha viss effekt på opiatberoende.

CBD also exhibited significant protracted effects on craving (800 mg) and anxiety (400 and 800 mg), seven days after the drug was last administered [30, 31].