|

Viktnedgång – den ultimata guiden!

Nedan kan du läsa om vad jag anser vara det absolut viktigaste för att lyckas med att gå ner i vikt. Allt nedan är baserat på min ytliga granskning av befintlig forskning om viktnedgång. Förvänta dig ingen komplett återspegling av helheten, men heller inte ett inlägg utan belägg för sina påståenden. Är det farligt att…

| |

Är nyttiga nötter vid viktminskning en fälla?

Vissa nyttiga nötter har visat sig kunna konsumeras utan att bidra till ytterligare viktuppgång. Alla nötter är inte lika nyttiga och påverkar ens viktnedgång / övervikt olika. Bättre nötter för att hålla kroppsvikten har visat sig vara paranötter och valnötter, när de konsumeras i små mängder för näringens skull. Nedan kan du läsa mitt perspektiv…

|

Är det bra att fasta 1 dag i veckan?

Fasta 1 dag / vecka är tex bra för hjärta-kärl, insulinkänslighet och viktnedgång, men också för att utveckla ens resistens mot hunger och därigenom minskar risken att äta mer än vi egentlige borde – exempelvis genom att bättre hantera frestelser mellan måltider. Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om fördelarna med att…

|

Är knäckebröd bra vid viktnedgång?

Det finns många olika knäckebröd, alla har varierande näringsprofil – och därigenom olika effekt vid viktnedgång. Knäckebröd kan vara fett baserad (gjort på frön/nötter) eller på kolhydrater (i form av mjöl).  Nedan kan du läsa om huruvida knäckebröd är bra för viktnedgång – baserat på mitt egna perspektiv i kombination med en ytlig granskning av…

|

Hur börjar man äta nyttigt? Konkreta tips!

Det enklaste sättet att börja äta nyttigt är att kopiera kostschema från en person vars kroppsform anses hälsosam. Dessutom behöver matschemat vara hållbart för en själv, genom att fungera i ens vardag och tillföra tillräckligt med energi för ens behov. Generellt är det inte speciellt svårt att läsa sig till om vad som är nyttigt…

Är vatten bra för att gå ner i vikt – ökar fettförbränning?

1.5 liter vatten (0.5 liter, 3 tillfällen / dag) kan underlätta fettförbränning och viktnedgång. Vatten som viktminskningsmetod hjälper bara personer som inte dricker tillräckligt för att tillgodogöra sig det dagliga rekommenderade intaget. God vätskebalans gynnar vikten – inte mängden vatten per dag. Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om huruvida vatten är…