Blir man förkyld av att frysa?

Nedan kan du läs om vad jag lärt mig om huruvida man kan bli förkyld av att bli kall, och i så fall hur en sådan process går till – enligt en ytlig granskning av befintlig forskning! 🙂

Är sjukdom efter kyla alltid förkylning?

Det är vanligare att få symptom relaterade till förkylning (luftvägsinfektioner) vid exponering av kyla – exempelvis under vintermånaderna. Däremot kan dessa symtom vara influensa, eller annan bakteriebildning och därigenom enkelt förväxlas med vanlig förkylning.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease (2007).

Så här skriver författarna:

Exposure to cold has often been associated with increased incidence and severity of respiratory tract infections. […] in addition, the longer the duration of exposure the higher the risk of infection.

Anledningen till varför vi blir sjuka av kyla tros enligt forskare bero på att kylan stramar åt kärlen, och därigenom också sänker immunrespons mot virus.

Ovan är enligt forskarna i granskningen nämnd högre upp. Dessutom hittade jag en liknande förklaring i en granskning av befintlig forskning publicerad i Rhinology (2002).

Så här skriver författarna:

[…] acute cooling of the body surface causes reflex vasoconstriction in the nose and upper airways, and that this vasoconstrictor response may inhibit respiratory defence and cause the onset of common cold symptoms by converting an asymptomatic subclinical viral infection into a symptomatic clinical infection.

Vilka virus leder till förkylning?

Alla som visar tecken på förkylning har inte samma virus. Symptom som är allvarligare (mer influensaliknande, men ändå milda) kan dessutom tillhöra en helt annan grupp virus – än vanlig förkylning. Dessutom kan bakteriebildning i halsen vara en form av streptokocker, som varken är influensa / förkylning.

However, the clinical presentation of influenza ranges from an asymptomatic infection to severe illness and it therefore overlaps with the common cold. Mild instances of streptococcal pharyngitis are clinically indistinguishable from viral pharyngitis and can be misclassified as colds.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Lancet (2003).

Nedan ser du en lista på vanliga virus associerade med förkylningssymptom:

  • Rhinovirus: 30-50%
  • Coronavirus: 10–15%
  • Influensavirus: 5–15%
  • Syncytialvirus 5%
  • Parainfluensavirus 5%
  • Adenovirus <5%
  • Enterovirus <5%
  • Okänd 20–30%

Listan ovan kommer granskningen nämn ovan!

När blir vi sjuka / förkylda pga av kyla?

Risken att drabbas av förkylning varierar mellan året alla månader och är som längst under perioden maj-augusti. Den högsta risken för att få bli sjuk / förkyld är under perioden november-februari. Vilket tyder på att förkylning enklare förekommer när vi riskerar att bli kalla.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig artikel om publicerad i Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases (2008).

Så här illustreras förekomsten av diverse virus sett över året:

Kan man bli förkyld av kalla fötter?

Förekomsten av förkylning pga av kalla fötter har visat sig kunna förekomma i 10% av fallen – enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Family Practice (Oxford, 2005).

Acute chilling of the feet causes the onset of common cold symptoms in around 10% of subjects who are chilled.

Studien innehöll 180 deltagare, som efter att ha utsatts för en nedkylning av fötter fick rapportera sitt mående 2 gånger om dagen under 4-5 dagar.

Resultatet visade att 13 av 90 rapporterade att de hade symptom på förkylning efter exponering av kyla, jämfört med 5 av 90 personer i kontrollgruppen (som inte exponerades för kyla).

Vem riskerar att bli allvarligt förkyld av kyla?

Risken för att bli förkyld under årets kallare månader ökar om ens hem inte är varmt. Hemlösa riskerar att exponeras för omfattande kyla, och därigenom signifikant ökar risken för förkylning. Majoriteten av allvarliga förkylningar uppstår vid exponering för kyla utomhus.

Seventy-five percent of decedents were exposed outdoors. […] About half of those exposed outdoors were homeless or suspected to be homeless.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i International Journal of Environmental and Public Health (MDPI, 2018).

Ökar sömnbesvär risken för att bli förkyld?

Personer som sover < 7 timmar / natt har visat sig löpa högre risk (2.94 gånger) att bli förkylda, jämfört med personer som sover 8 timmar eller mer. Personer som sover länge men dåligt har visat sig löpa 5.5 gånger högre risk att bli förkylda, jämfört med personer som sover djupt.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i JAMA Internal Medicine (2009), som också skriver att “känslan av att vara utvilad” inte minskar risken för förkylning:

The percentage of days feeling rested was not associated with colds. […] Poorer sleep efficiency and shorter sleep duration in the weeks preceding exposure to a rhinovirus were associated with lower resistance to illness.

Studien undersökte hur sömn påverkar risken att bli förkyld bland 153 deltagare i åldrarna 21-55 år. Deltagarna fick rapportera sin sömn under 14 dagar.