Är te bra för levern?

Extrakt från grönt te i diverse tillskott (tex inom bodybuilding, viktnedgång etc.) kan orsaka skada på levern – och inte genom att dricka vanligt grönt te. Katechinerna i te (främst EGCG) står i centrum för både skador och hälsofördelar (minskad risk för alkoholfri fettleversjukdom och levercancer).

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om hur (eller om) te är bra för levern.

Allt nedan är baserat på en ytlig granskning av befintlig forskning, så förvänta dig inte en komplett återspegling av verkligheten! 🙂

Hur är grönt te farligt för levern?

Det är inte nödvändigtvis så att grönt te är dåligt för levern, däremot är grönt te extrakt inte “vanligt te”.

Produkter med grönt te extrakt innehåller olika mängder exrakt, och kan därför vara skadligt. Extrakten består av katekiner, och utgör ca 10% av grönt te – med EGCG (epigallocatechin-3-gallate) som den mest förekommande.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig artikel publicerad i LiverTox (2020), som också skriver så här:

There is great variability in the concentration of green tea extract, EGCG and other components among marketed products, which may explain while some products have been implicated in hepatotoxicity.

Ingen som dricker mycket te 1 gång riskerar några märkbara skador på levern. Associationen mellan leverskador och tedrickande är mellan regelbundet drickande (under lång tid) av främst grönt te – inte andra sorter.

Hur te påverkar levern är fortfarande outforskade och utan några konkreta konstateranden.

Så här skriver författarna:

[…] the lack of clear cut dose dependency and the recurrence of injury on reexposure (with a shorter latency) indicates that the injury is idiosyncratic and not due to direct toxicity of the catechins. The pathogenesis of green tea associated liver injury is an area of current, active investigation.

Hur uppmärksammas skada på levern orsakad av te?

En skadad lever uppmärksammas genom att testa kroppen efter 2 enzymer; ALT och AST. Produktionen av båda enzymerna ökar vid skador på kroppen. Hur de reagerar (vilken sin stiger mest i relation till en andra) berättar mer vilken typ av skada / sjukdom som kan eller kommer att utvecklas utan åtgärd.

Så här skriver författarna bakom en artikel från Patient.info (granskad av läkare):

ALT rises more than AST in acute liver damage. In chronic liver disease (for example, alcoholic cirrhosis) ALT is higher than AST; in cirrhosis AST is higher than ALT. Lower-than-normal levels of transaminases do not signify disease.

Regelbundet intag av grönt te extrakt har visat sig vara associerad med högre nivåer av ALT, och därigenom tyda på leverskador.

Ovan är enligt författarna bakom artikeln från LiverTox (nämnd högre upp) som skriver så här:

In these studies, clinically apparent liver injury was not observed, but the extract was quickly discontinued in patients with ALT elevations. Restarting GTE in a proportion of patients was followed by rapid recurrence of ALT elevations that resolved again with stopping.

Är det vanligt med skador på levern från te?

Risken att drabbas av leverskador pga av att dricka te är låg, men högre vid konsumtion av preparat med grönt te extrakt. Symptomen visar sig inte akut utan visar sig efter 1-6 månader. Extraktet förekommer exempelvis i produkter inom bodybuilding, viktnedgång etc.

Ovan är också enligt artikeln från LiverTox, som skriver så här:

The prevalence of green tea extract induced acute liver injury with symptoms or jaundice is not known, but is undoubtedly low in comparison to the wide scale use of these products.

Och gällande grönt te (inte grönt te extrakt) skriver författarna så här:

Drinking green tea has not been associated with liver injury or serum aminotransferase elevations; indeed, cross sectional studies suggest that regular use of green tea is associated with lower serum ALT and AST values.

När är det vanligare att grönt te orsakar skada på levern?

Det är problematiskt med att produkter med extrakt säljs oreglerad, eftersom att koncentrat från te (och örter) kan påverkar levern var för sig, eller genom att korsreagera – samt att extraktet förekommer i mycket vanliga produkter inom viktnedgång, inflammation etc.

Det innebär att tillskottet av extrakt från grönt te eventuellt kan förbättra hälsan ur ett perspektiv, men förvärra den utifrån ett annat (levern).

Så här skriver författarna bakom en vetenskaplig artikel publicerad i World Journals of Gastroenterology (2013):

[…] suspected harmful compounds are those previously proposed to be advantageous for weight-loss, cancer remedy, and anti-inflammatory purposes. […] be aware of not just green tea extract, but the importance of monitoring patient use of all dietary supplements and herbal products.

För vem är grönt te potentiellt skadligt för levern?

Grönt te olika effekt på levern beroende på vem som dricker. Personer med alkoholfri fettleversjukdom har visat sig sänka produkten av enzym (ALT och AST), och därigenom visa på förbättring. Medan friska personer istället kan uppleva en högre produktion.

Så här skriver författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Phytotherapy Research (2020):

In conclusion, the results of this study suggest that the effect of green tea on liver enzymes is dependent on the health status of individuals. While a moderate reducing effect was observed in patients with NAFLD, in healthy subjects, a small increasing effect was found.

Kan grönt te vara bra för levern?

Fördelarna med att dricka te beskrivs komma från dess antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper, samt dess förmåga att sänka blodfetter och öka känsligheten för insulin. Alla är faktorer som potentiellt kan minska risken att drabbas av alkoholfri fettleversjukdom.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Journal of Agricultural and Food Chemistry (2019):

As one of the most common beverages, green tea contains abundant bioactive compounds possessing antioxidant, lipid-lowering, and anti-inflammatory effects, as well as improving insulin resistance and gut dysbiosis that can alleviate the risk of NAFLD.

Dessutom har regelbundet drickande av grönt te visat sig minska risken för cancer i lever enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Nutrition (Elsevier, 2016) med data från 500 000 personer och 3600 fall av cancer i levern.

Så här skriver fattarna bakom granskningen:

The present analysis indicated the preventive effects of green tea intake on the risk for liver cancer in female Asian populations. However, additional studies are needed to make a convincing case for this association.