Är socker bra för huden – jämfört med honung?

Socker kan både vara bra och dåligt för huden. Socker i mat ökar inflammation, och bidrar till sämre cellfunktion (=tecken på åldrande), medan socker applicerad på hud har antibakteriell effekt. Honung är däremot bättre för huden än socker vid behandling av hudbesvär.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om huruvida socker är bra för huden – efter en ytlig granskning av befintlig forskning! 🙂

Hur är socker inte bra för huden?

Generellt sett är socker inte bra för huden eftersom att det bidrar till att binda ihop kollagenfibrer. Socker förgör deras funktionsförmåga i huden, och dessutom för att reparera sig själva. När kollagenfibrer binds samman uppstår en skadligt sk AGE (Advanced Glycation end Product).

Så här skriver författarna bakom en vetenskaplig artikel publicerad i Clinics in Dermatology (2010) om hur socker, AGE och huden hör samman:

Glucose and fructose link the amino acids present in the collagen and elastin that support the dermis, producing advanced glycation end products or “AGEs.” This process is accelerated in all body tissues when sugar is elevated and is further stimulated by ultraviolet light in the skin.

Så tar huden skada:

Huden påverkas (därigenom åldras) av yttre och inre faktorer. AGE skadar huden både inifrån och utifrån, enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Skin Therapy Letter (2015).

Så här skriver författarna bakom granskningen:

Interestingly, AGEs exert their pathophysiological effects from both endogenous and exogenous routes.

Exempel på yttre faktorer är UV strålning från solen, medan en inre faktor kan bero på exempelvis förkortning av kroppen telemer.

Så här summerar jag mitt inlägg om hur solen (via UV) påverkar huden:

80% av hudens åldrande, och därigenom rynkor, beror på exponering för UV-ljus. Solen orsakar skada på huden genom glykation – socker som klumpar ihop protein, fett och nukleinsyr och därigenom försämrar cellfunktion. Det finns ingen hälsosam solbränna, varken från solen eller solarium.

Läs hela inlägget här! 🙂

Vad är telemer?

Så här förklaras telomerer av författarna bakom en vetenskaplig artikel publicerad i Cancers (MDPI, 2020):

Telomere length, a complex hereditary trait, is associated with aging and age-related diseases. […] Telomere attrition is also influenced by oxidative damage and replicative stress caused by genetic, epigenetic, and environmental factors.

Är det bättre att applicera smält socker på huden – än att äta det?

Baserat på vad jag läst, så har socker en annorlunda effekt på huden när den appliceras, kontra att äta den.

Socker innehåller glukos som cellerna behöver för att fungera (i allra flesta fall, fett fungerar också), och används inte allt för sällan i hudvårdsprodukter.

Enligt en vetenskaplig artikel publicerad i International Journal of Molecular Science (2020) har olika typer av socker relaterade kemiska uppsättning bra effekt på huden:

Glucose, a simple sugar used as an energy source by living cells, is often used in skin care products. […] Several reports have demonstrated that sugar and sugar-related compounds have anti-melanogenic effects on melanocytes.

Melanocyter (melanocytes nämnt ovan) är celler som blir melanom (hudcancer). Melanocyterna är vad som producerar den bruna färgen på huden när vi solar, som ett försvar för att skydda de djupare lagret av hud mot solens strålning.

Så här förklas det ordagrant enligt cancer.org:

Melanocytes: These are the cells that can become melanoma. They normally make a brown pigment called melanin, which gives the skin its tan or brown color. Melanin protects the deeper layers of the skin from some of the harmful effects of the sun.

Hur bra är socker applicerad på huden?

Till skillnad från att äta socker, kan socker applicerad på huden innebär mängder med hälsofrämjande effekter. Bland annat genom att minska tillväxten av bakterier redan efter 12 timmar – som ofta är den underliggande orsaken till hudbesvär.

Så här beskriver författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Journal of Wound Care (2011), resultatet av deras “sockerterapi” efter ca 11 dagar:

All wounds were clean/debrided in a mean of 11.13 days. Pain and malodour reduced markedly. Patient and staff surveys revealed overwhelming support for the sugar therapy.

Studien undersökte hur socker applicerad på huden förbättrar läkningsprocessen, smärta relaterad till hudbesvär, struktur och bakteriell belastning.

Är socker bättre för huden än honung?

Socker är bra mot hudbesvär när den applicerad på huden, men inte lika bra som honung. Anledningen till varför honung är bättre än socker beror på ännu bättre antibakteriell effekt, och därigenom läkning av sår / skada.

Så här skriver författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Journal of Wound Care (2007):

Honey appears to be more effective than sugar in reducing bacterial contamination and promoting wound healing, and slightly less painful than sugar during dressing changes and motion.

I studien deltog 40 deltagare där 18 behandlades med sockerpasta, medan 22 fick honung.

Efter 3 veckor av behandling hade 86% av deltagarna som behandlades med honung mindre hudbesvär, jämför med 72% från behandlingen med socker.

Är det bra för huden att skrubba sig med socker?

Socker består av förhållandevis grova kristaller som kan skada känsligare hy, och därför kunna vara mindre bra som skrubb för t ex ansiktet. Men bättre för armbågar och knän, där huden är tjockare.

De grova kristallerna kan orsaka irritation, sår och utslag och bör troligen inte användas på eksem eller andra inflammerade områden på huden.

Så här skriver författarna bakom en artikel från Healthline:

Sugar scrubs are touted as creating soft, smooth skin, but these are much too harsh for facial skin. Stick with using sugar scrubs only on the body, and consider alternatives that are safer for your face.