Hur är nikotin farligt / beroendeframkallande?

Nikotin påverkar utveckling av hjärnan, högt blodtryck och försämrar sömnen. Mängden nikotin är snarlik mellan cigaretter, snus och tuggummin -men absorberas långsammare med snus och tuggummi. Det innebär mindre farliga akuta effekter.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig gällande hur nikotin kan vara farligt / påverka för hälsan genom en ytlig granskning av befintlig forskning.

Är nikotin farligt?

Majoriteten av befintliga studier gällande hur nikotin är farligt – är i samband med rökning.

Studie om nikotin i samband med rökning påverkar av såklart av rökningen (inte nikotinets) negativa effekter – och gör studierna mindre träffsäkra.

Men senare studier berättar allt mer om hur nikotin är farligt, enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Pediatrics (2020).

Så här skriver författarna:

Nicotine exposure alone can adversely affect the nervous, respiratory, immune, and cardiovascular systems, particularly when exposure occurs during critical developmental periods.

Var är farligt med regelbundet intag av nikotin?

Nikotin uppreglerar en nikotinreceptor vid namn nAChRs som bla. reglerar mängden dopamin, känsla av välbehag och därigenom ökar risk för beroende.

Regelbundet intag av nikotin gör kroppens nikotinreceptor mindre känslig för regleringen – och försämrar därigenom dess funktion.

En blir alltså mindre funktionduglig utan nikotin, som med andra ord innebär att niktoin är beroendeframkallande.

Förutsatt att vi vill ha samma förutsättningar att “fungera” lika bra som personer i vår omgivning – något som troligen majoriteten önskar.

Konsekvenserna?

Ett ökat intag av nikotin trubbar av nAChRs (nikotinreceptorn) som bland annat är delaktig i inlärning, hantering av stress och självbehärskning.

En dysfunktionell nAChRs receptor har dessutom kopplats till diverse sjukdomar som schizofreni, alzheimers, och parkinsons – enligt en granskning av befintlig forskning publicerad i Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology (2003).

Aktivering av nikotinreceptorer under ungdomsåren kan påverka utvecklingen av hjärnan, skriver forskarna av granningen (Pediatrics, nämnt högt upp).

Inappropriate activation of nAChRs during fetal and early postnatal development by nicotine exposure can disrupt normal brain development.

Utöver att överbelasta nikotinreceptorer, så kan mildare symptom av nikotin vara illamående, kräkningar, andningssvårigheter, instabilt kärlsystem.

Högre doser av nikotin kan leda till kramper och hjärtstopp.

Författarna skriver också:

Accidental ingestion of liquid nicotine has been responsible for the deaths of several young children.

Hur nikotin konsumerar påverkar hur farligt det kan vara.

Hur farligt nikotin är påverkas också genom hur det konsumeras – dvs rökning, snus, tuggummi etc.

Det farligaste sättet att konsumera nikotin är genom rökning.

Däremot är konsekvenserna störst av inhalering av röken än intaget av nikotin – enligt en granskning publicerad i ACS Journals (2017).

Thus, the largest harm of nicotine comes from its addictive properties, which trap people into using combustible tobacco products.

Nikotin genom rökning (inklusive e-cigg) tas upp avsevärt mycket snabbare av kroppen än andra metoder (snus, tuggummi), skriver författarna.

Faster nicotine delivery results in a higher concentration of nicotine in arterial blood and intensifies the stimulation of the cardiovascular system.

Den totala dosen är däremot densamma, något du läsa mer om i mitt inlägg om hur nikotin påverkar träning (fortästt läs).

Läs mer om hur nikotin kan påverka / vara farligt för kroppen.

Nedan hittar du några av mina inlägg relaterad till nikotin.

Klicka för länkarna för att läsa mer.

Blodtryck

Nikotin ökar blodtrycket genom sk. vasokonstriktion som innebär åtstramning av blodkärl – en effekt av lägre kroppstemperatur.

Dessutom ökar blodcirkulationen (genom ett adrenalinpåslag) som ytterligare förvärrar effekten av åtstramade blodkärl.

Det här kan du läsa mer i mitt inlägg om hur nikotin påverkar blodtryck.

Träning

Nikotin är troligen inte bra för konditionen, även om viss (men begränsad) forskning visar på fördelar.

Fördelarna gäller främst inom kortvarig fysisk / mental prestation – inte för konditionsbaserad träning.

Intaget av snus har en längre effekt på konditionen än rökning genom mindre skada på lungorna.

Det här kan du läsa mer i mitt inlägg om hur nikotin påverkar träning.

Sömn

Nikotin påverkar sömnen genom att göra den mindre djup (REM) och leda till kortare sovtid – men bidrar inte till fler avbrott.

Kortare sovtid beror på att nikotin får personer att vakna tidigare.

Den som håller på att sluta röka vaknar däremot oftare under natten – dvs fler avbrott.

Det här kan du läsa mer i mitt inlägg om hur nikotin påverkar sömn.

Viktnedgång

Viktuppgång i samband med att sluta röka sker främst genom att ämnesomsättningen minskar (uppemot 16%), samtidigt som kaloriintaget ökar med 5.7% – motsvarande en viktuppgång på ca 10%.

Att börja röka igen efter 30 dagar leder ofta till viktnedgång – som kan vara större än tidigare viktuppgången.

Det här kan du läsa mer i mitt inlägg om hur nikotin påverkar viktnedgång.