Är det bra att svettas mycket?

Det är naturligt att ibland svettas mycket, samtidigt som intensiva svettningar också kan bero på en dysfunktion i något av leden delaktiga i regleringen av kroppstemperatur. Oavsett anledning, så är tillskott av förlorade mineraler extra viktigt när vi svettas mycket.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig svett – om det är bra att svettas mycket och vad svettningar egentligen beror på.

Allt nedan är baserat på en ytlig granskning av befintlig forskning, så förvänta dig inte en komplett bild av helheten! 🙂

Varför svettas vi?

Kroppens förmåga att svettas är den mest effektiva metoden för reglering av kroppstemperatur. Svett reglerar kroppstemperaturen när vi exempelvis tränar, sitter i bastun, ser en läskig film, skäms, sover etc.

Svettningar regleras baserat på neural information från kroppens temperatur-receptorer, enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Handbook of Clinical Neurology (2018) som också skriver så här:

At the neuroglandular junction, acetylcholine is released and binds to muscarinic receptors which stimulate the secretion of a primary fluid by the secretory coil of eccrine glands.

Slutprodukten av processen ovan är vätske-bildningar på huden som vi kallar svett.

Hur mycket vi vi svettas beror på starkt kroppen behöver reglera kroppstemperaturen. Personer som svettas mycket kan däremot göra så pga av en exempelvis en dysfunktionell regleringsfunktion – som därigenom producerar med svett än vad som egentligen är nödvändigt.

Så här skriver författarna:

Sweating increases in proportion with the intensity of the thermal challenge in an attempt of the body to attain heat balance and maintain a stable internal body temperature.

Rensar svett kroppen på gift?

Viss form av avgiftning sker via svett, men en mycket lite del jämfört med arbetet som utförs av njurarna och tarmarna. Mängden giftiga ämnen som lämnar kroppen ökar inte i takt med att vi svettas mer.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Temperature (2019), som också skriver så här:

Studies suggesting a larger role of sweat glands in clearing waste products or toxicants from the body may be an artifact of methodological issues rather than evidence for selective transport.

Är det farligt att svettas mycket?

Det kan vara farligt att svettas för mycket, när svettningarna också förekommer i kombination med näringsfattig kost. Anledningen beror på att många näringsämnen lämnar kroppen när vi svettas. Högre kroppstemperatur minska också ens aptit.

Det kan kortsiktigt försämrar förutsättningar för att återställa depåerna av vitaminer och mineraler, men spelar mindre roll ur ett längre perspektiv.

Ovan är enligt författarna bakom vetenskaplig studie publicerad i Industrial Health (2016), som skriver så här:

Micronutrient deficiencies in long-term heat-exposed steelworkers are likely due to the large amounts of micronutrients that are lost with sweating, as well as decreased micronutrient consumption associated with a reduce appetite.

Studien gjordes på arbetare inom stålindustrin som exponeras av höga temperaturer och därigenom tenderar att svettas över medelmåttet under en arbetsdag.

Personer som tränar tenderar också att svettas mycket, och deras förlust av mineraler uppmärksammas också i studien.

Bland mineralerna som påverkas allra mest när vi svettas mycket förekommer:

 • krom
 • koppar
 • järn
 • magnesium
 • zink
 • askorbinsyra

Konsekvenserna av otillräckligt mängd mineraler har visat sivara högt blodtryck. Också enligt författarna i studien nämnde ovan!

Vad kan orsaka mycket svett – förutom träning?
 • Tyreotoxikos
 • Neuropati
 • Hypoglykemi
 • Feokromocytom
 • Klimakteriet
 • Lymfom
 • Tuberkulos
 • Kronisk alkoholism

Även om det inte är farligt att svettas mycket, förutsatt att vi återställer mängden förlorade mineraler, så kan personer som svettas mycket uppleva besvär som inte ska undermineras. Speciellt inte med tanke på att det inte finns någon effektiv behandlingsmetod mot omfattande svettningar.

Det kan exempelvis påverka ens psykiska hälsa om problemet upplevs vara besvärligt konstant, och därigenom påverka alltifrån privat som arbetsliv.

Så här skriver författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Stat Pearls (2020):

The quality of life for patients with severe hyperhidrosis is poor. There is no treatment that works reliably and the recurrence of hyperhidrosis is common with all of them.

Varför svettas vi mycket?

Det finns inte en (1) anledning till varför vi svettas mycket – istället finns det flera. Det innebär att problemet bakom intensiva svettningar inte alltid är så enkel att diagnostisera eller bli av med.

Exempel på anledningar till varför vi svettas mycket kan du se i listan lite högre upp.

Sweating dysfunction manifests in myriad ways, including essential hyperhidrosis, complete anhidrosis with heat intolerance, and compensatory hyperhidrosis due to anhidrosis, and often indicates involvement of underlying central or peripheral autonomic dysfunction.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Continuum (2020).

Men processen bakom att utveckla intensiva svettningar har exempelvis också att göra med kroppens centrala nervsystem, hypotalamus, hjärnbarken och ryggraden, sympatiska nervsystemet och såklart svettkörtlarna.

En obalans i något av dessa områden kan göra att vi svetta mer än vanligt.

Också enligt forskarna, som också skriver:

Disruption at any point of this pathway may lead to impaired sweating.

Är det vanligt att svettas mycket?

Ungefär 5% av befolkningen i USA tros svettas för mycket för att rymmas inom spannet för “normalt”. Orsakerna till varför många svettas för mycket är däremot olika, men grundar sig ett dysfunktionellt (överaktivt) nervsystem som triggar igång svettkörtlarna.

The etiology of HH may stem from a complex autonomic nervous system dysfunction, resulting in neurogenic overactivity of otherwise normal eccrine sweat glands. […] Alternatively, HH may be a result of aberrant central control of emotions.

Svårigheter att kontrollera sina känslor beskrivs också vara en anledning till att vissa svettas mycket, och har då inte att göra med nervsystemet.

Ovan är enligt författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Journal of American Dermatology (2019), som också skriver så här:

(Hyperhidrosis (HH))

Alternatively, HH may be a result of aberrant central control of emotions. This condition is categorized as primary or secondary HH. Approximately 93% of patients with HH have primary HH, of whom >90% have a typical focal and bilateral distribution affecting the axillae, palms, soles, and craniofacial areas.

Svettas man alltid samma typ av svett?

Vad som får oss att svettas påverkar vilken typ av svett kroppen producerar. Svett från en bastu har inte samma uppsättning som när vi tränar.

Svetten från träning innehåller mer urinsyra och kreatinin, än den vid passivt svettande (bastu, sömn etc). Dessutom innehåller svett från träning också mer salt och klorid än den vid bastu.

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad in Clinical Cardiology (1988).

Studien gick ut på att utsätta deltagarna för passiv svettning (bastu) eller genom träning. När deltagarna förlora 5% av sin kroppsvikt via svett undersöktes skillnaderna i svettens uppsättning.

Så här skriver författarna själva:

These findings suggest that sweat composition varies with the kind of induction and that more salt seems to be lost through exerciseinduced sweating than by just sitting in a hot environment.

Det innebär exempelvis att vi behöver vara mer noggranna med att fylla på med mineraler (som salt) efter träning, än när vi baserar.

Är svett och urin samma sak?

Urinsyra förekommer i både svett och urin, men mängden är avsevärt olika i svett jämfört med urin.

Urinsyra är en naturlig biprodukt av celler som bryts ner och tas om hand av njurarna (som ser till att den lämna kroppen, antingen via urin eller svett.

Vad som får oss att svettas påverkar koncentrationen av urinsyra, och mängden som lämna kroppen via svett är förhållandevis väldigt låg – jämfört med den totala mängden som lämnar kroppen under dagen.

När vi svettas lämnar en mycket låg mängd urinsyra kroppen, i förhållande till proportionen mineraler. Koncentrationen av urinsyra ökar, samtidigt som mängden näringsämnen minskar.

Vatten vid träning är därför viktigt för att underlätta för kroppen att bli av med biprodukten (urinsyran).

Ovan är enligt författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i The Chinese Journal of physiology (2002), som också skriver så här:

The concentration of urea in the sweat is 22.2 mmol/L, which is 3.6 times that in serum. The results indicate that sweat uric acid concentration is quite minimal, and the estimated total uric acid excretion per day in normal physiological range is insignificant.