Är solen bra för huden – behövs solkräm?

80% av hudens åldrande, och däribland rynkor, beror på exponering för UV-ljus. Solen orsakar skada på huden genom glykation – socker klumpar ihop protein, fett och nukleinsyr och därigenom försämrar cellfunktion. Det finns ingen hälsosam solbränna, varken från solen eller solarium.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om huruvida solen är bra för huden – efter en ytlig granskning av befintlig forskning! 🙂

Hur är solen farlig för huden?

När protein, fett och nukleinsyra binds samman av sockermolekyler uppstår sk. AGEs (Advanced glycation end products). Processen heter glykation och resulterar i en försämrad cellfunktion.

Glykation sker delvis via exponering för solljus när skadat (bränt) protein, fett och nukleinsyra främjar förekomsten av inflammatoriskt cytokin och fria radikaler. Fria radikaler orsakar oxidativ stress.

Så här skriver författaren bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Cell Transplantation (2018):

Among extracellular proteins, glycated elastin fibers abnormally aggregate and unusually interact with lysozyme in skin of solar elastosis but not sun-protected sites, indicating that glycation is involved in photoaging.

Så här beskrivs oxidativ stress i en vetenskaplig artikel från Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (2012):

An increased oxidative stress can induce damage to the cellular structure and potentially destroy tissues.

Celler i huden som är skadade via oxidativ stress framkallad av glykation från exponering av solljus tenderar att innehålla mer elastin istället för kollagen.

Så här skriver författarna i en vetenskaplig studie publicerad i Photochemistry and Photobiology (1993):

The total collagen content of sun-damaged skin was 20% less than nonsolar-exposed skin. […] the elastin appears to mask the presence of collagen fibers in the dermis of sun-damaged skin.

Får man rynkar av att sola?

Rynkor är ett tecken på åldrande, och 80% av hudens åldrande är associerad med exponering för solljus. Skador på huden orsakade av solen visar sig genom:

  • minskad elasticitet
  • sträv och torr hud
  • pigmentförändringar
  • djupa rynkor

Så här skriver författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Advanced Pharmaceutical Bulletin (2019):

Photo damaged skin contributes for loss of skin elasticity, skin roughness and dryness, irregular pigmentation and deep wrinkling. […] Degradation of primary structural components, i.e. elastin and collagen results in the formation of wrinkles.

Hur uppstår rynkor från solen?

Skadliga UV strålar skadar huden genom att aktivera inflammatoriska protein (IL-1α och GM-CSF), som bryter igenom hyn där de klyver hudens fibrer, bryter dess struktur som därigenom resulterar i uppkomsten av rynkor.

Också enligt granskningen nämnd ovan!

Rynkor är med andra ord avsaknad av struktur i hyn.

Är solarium bättre än naturligt solljus?

Omfattningen av människans tycke för bryn hy har gått bortom vad solen kan tillfredsställa oss med. Exponering för skadligt UV ljus, som påskyndar åldrande och, har ökat i takt med att kompletterar med att sola solarium.

Det finns ingen solbränna som är bättre – solarium är inte bättre än att sola i solen, och ökar också risken för hudcancer.

Så här skrivs det i en artikel från skincancer.org:

Worst of all, tanning can lead to skin cancer. It’s a fact: There is no such thing as a safe or healthy tan. Tanning increases your risk of basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and melanoma.

Så här skriver författarna bakom en granskning av befintlig forskning publicerad i Molecules (MDPI, 2014):

Because of complex societal factors, UV exposure may actually be increasing through increased occupational and recreational activities including indoor tanning.

Är det farligt att sola om man inte bränner sig?

Solen är inte ofarligt för huden trots att man inte bränner sig när man solar. Att bränna sig tyder egentligen bara på att skadorna på huden är mer omfattande. Att sola utan att bränna sig tyder inte på att inga skador har skett.

Så här skriver författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Journal of Cosmetic Dermatology (2019):

Despite most respondents reporting knowledge of health and appearance risks of sun exposure and a motivation to prevent them with sunscreen, most do not use sunscreen adequately.

Är solskyddsfaktor bra för huden?

En vanlig missuppfattning som troligen ligger till grund för den låga användningen av solkrämer, tros enligt författarna (artikeln ovan) bero på att många tycks tro att lite solljus inte skadar huden.

There may be misconceptions that short-interval sun exposure that does not result in sunburn is less harmful than extended exposure.

Det är alltså farligt, även om man inte bränner sig i solen.

Forskarna bakom studien undersökte hur förhållningssätt till solen och solkräm faktiskt ser ut. Så här svarade deltagarna på forskarnas frågor:

  • 88% att solen är starkt förknippad med hudcancer.
  • 89% höll med i påstående om att solen orsakar åldrande.
  • 70% använder solkräm för att skydda ens utseende.
  • 66% använder solkräm när exponering är längre än 2 timmar eller mindre.
  • 30% använder solkräm dagligen.

Det mest intressanta från studien var att kunskap om solskydd förknippades med mer frekvent användning. Vad jag läser mellan raderna är att det troligen finns fler fördelar än nackdelar med att använda solkräm.

Är solkräm farligt?

Solkräm som skyddar mot solen är viktigt eftersom att den har visat sig minska skadorna på huden. Personer som använder solkräm (SPF 30) under 52 veckor (vis exponering för solen) har visat sig behålla hudens textur bättre än person utan solskydd.

Så här skriver författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Dermatologic Surgery (2016):

Skin texture, clarity, and mottled and discrete pigmentation were the most improved parameters by the end of the study (40% to 52% improvement from baseline), with 100% of subjects showing improvement in skin clarity and texture.

Studien gick ut på att jämföra hur användning av solkräm påverkade hyn sett över 12-52 veckor.

Skyddet som solkrämen innebär på huden visade sig ge effekt redan efter 12 veckor.

Så här summerar författarna resultatet från studien:

The daily use of a facial broad-spectrum photostable sunscreen may visibly reverse the signs of existing photodamage, in addition to preventing additional sun damage.

Är solen bra för finnar?

Solen kan vara bra för finnar, men en främjande effekt mot sådana hudbesvär är inte garanterad. Personer med mer omfattande exponering för solljus har visat sig få mindre hudbesvär i form av akne och eksem.

Så här skriver författarna bakom en vetenskaplig studie publicerad i Photodermatology (1980):

The majority of subjects with atopic eczema, acne vulgaris or seborrheic dermatitis experienced improvement after exposure to sunlight. Individuals with rosacea also experienced improvement more often than impairment from exposure to sunlight.

Det finns också forskning som visar på att solen inte är bra för finnar, exempelvis denna granskning av befintlig forskning publicerad i Family Practice (2005):

Based on the present state of evidence, clinicians cannot be didactic in their recommendations regarding diet, hygiene and face-washing, and sunlight to patients with acne.

Om du har besvär med akne vill jag rekommendera mitt inlägg om Tea Tree Oil. Det tycks vara en ypperlig lösning för behandling av akne! 🙂