Är antidepressiva beroendeframkallande?

Antidepressiva är beroendeframkallande hos 27% – 86% av patienterna med ett genomsnitt på 56% – enligt en större granskning av forskning publicerad Addictive Behaviour (Elsevier, 2019). Det är inte ovanligt att beroendet varar i flera månader. Debatten om antidepressiva är komplex.

Författarna av studien uppmanar till att skyndsamt förändra riktlinjerna för antidepressiva eftersom att de i dagsläget inte linjerar mer bieffekterna.

Dessutom beskrivs mer frikostiga rekommendationer till att öka användningen – mer än nödvändigt.

Eftersom att debatten är om huruvida antidepressiva är beroendeframkallande inte är färdig-debatterad så informeras väldigt få om läkemedlets potentiella och omfattande risk för beroende.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om huruvida antidepressiva är beroendeframkallande eller inte – efter en ytlig granskning av befintlig forskning.

Hur många riskerar att bli beroende av antidepressiva?

Strax över 4% av världens befolkning ä deprimerad. Kvinnor är generellt sett mer deprimerad än män ur ett globalt perspektiv, män och kvinnor i åldrarna 60-64 har depression i störst utsträckning. Depression är lika vanligt vid östra medelhavet, som i Europa och sydostasien.

Detta enligt Global Health Estimate (WHO, 2017).

Det är med andra ord ett enormt problem, vars lösning (antidepressiva) inte tycks vara en optimal lösning – som dessutom backas av företag med stora ekonomiska muskler och vinstintresse.

Lobbying-verksamheten för att minska uppmärksamheten kring riskerna med antidepressiva kan potentiellt vara enorm – eftersom att mycket forskning visar på att antidepressiva potentiell kan vara beroendeframkallande.

Varför går meningarna om att antidepressiva orsakar beroende isär?

Nedan delar jag 2 intressanta perspektiv på varför debatten om antipressiva är komplex.

Perspective neda kommer från en granskning av befintlig forskning inom antidepressiva läkemedel publicerad i Journal of Psychopharmacology (Oxford, 2019).

Vill du läsa mer om detta, så rekommenderar jag ett klick på länken (finns längre ner).

Här kommer min summering:

Det första problemet är att antidepressiva inte är 1 substans utan många olika – med olika effekt på kroppen.

Det finns många olika typ antidepressiva läkemedel, som alla är olika, men benämns under samma antidepp.

Några exempel är:

SSRIs
SNRIs
NASSAs
TCAs
MAOIs

Läs mer om de olika typerna av antidepressiva i en artikel från NHS (UK).

För att antidepressiva ska kunna bevis vara behöver alla som klassa som antidepressivt genomgå studier och visa framkallar beroende. Det kommer såklart inte att hända.

Problem nr 2: Beroende eller deprimerad?

Det andra stora utmaningen i debatten har att göra med att ett beroende och depression i sig själv kan se snarlika ut.

Och hur är det ett problem? Låt mig förklara.

En deprimerad person tar antidepressiva och blir bli symptomfri – med läkemedlet i kroppen. Personen slutar tar antidepressiva och blir snabbt dålig igen.

Frågan som uppstår blir:

Upplever patienten besvär orsakade av ett beroende till läkemedlet, eller beror pesonen besvär på att den underliggande depressionen yttrat sig igen – och visar liknanden symptom om ett beroende?

Om antidepressiva bara skjuter undan depression – ska de då anklagas vara anledningen till att personen har depression efter att ha tagit läkemedlet?

Det är såklart inte rimligt.

Det absolut bästa sättet att prova om antidepressiva är beroendeframkallande är att ge läkemedlet till friska människor – men en sådan studie har jag inte lyckats hitta.

Så här avslutar författaren artikeln jag länkade till högre upp:

What would seem most appropriate for those concerned with policy is to consider balanced scientific evidence, and potential intervention, for those people who may experience longer-term withdrawal problems, rather than accepting uncritically a partisan narrative.

Här kan du läsa hela artikeln.

En beroendeframkallande avslutning!

Nu när du breddat ditt perspektiv för effekterna av antidepressiva, så kommer här en kort avslutning med lite fakta från en vetenskaplig studie om antidepressiva publicerad i International Journal of Mental Health Nursing (Wiley, 2018).

Studie omfattade närmare 1800 deltagare där:

  • 44% har tagit antidepressiva längre än 3 år.
  • 27% upplevde beroende när de slutade.
  • 1% blivit informerade om risken för beroende.
  • Paroxetin (SSRI) gav starkast beroende.

Så här kommenterar författarna resultat:

Such high rates of withdrawal symptoms suggest that all concerned, including mental health nurses, need to help people considering antidepressants to understand that it can be difficult to withdraw from them.