Kan ägg påverka / orsaka högt blodtryck?

Forskning tyder på att ägg inte höjer blodtrycket, men däremot HDL och LDL kolesterol – som har likheter med högt blodtryck. Huruvid ägg påverkar blodtrycket är komplicerat och forskning är inkonsistent. Kolesterol ökar däremot av ägg – främst bland person i riskgrupp.

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig gällande ägg och högt blodtryck efter en ytligt granskning av befintlig forskning.

Kan ägg indirekt höja blodtrycket genom kolesterol?

Ägg kan indirekt höja blodtrycket genom höja en kolesterol – enligt en större studie publicerad i Nutrients (MDPI, 2020).

Studien omfattade över 13 000 kvinnor, och över 880 000 tusen person-års-data.

Resultatet från granskningen visade att intaget av kolesterol motsvarande 7 ägg i veckan ökar risken för högt blodtryck.

Författarna undersökte huruvida personer som åt ägg löpte större risk för att drabbas av högt blodtryck – inte om ägg var den specifika orsaken.

Higher cholesterol consumption was associated with an increased risk of hypertension: with associations similar regarding egg consumption up to seven eggs per week.

Relationen mellan ägg, kolesterol och blodtryck tycks vara komplicerad.

Ägg höjer kolesterol – som enligt en förklaring från 1177 Vårdguiden har flera likheter med högt blodtryck.

I mitt inlägg om ägg påverkar kolesterol (klicka för att läsa) summerar jag resultatet av flera större granskning, enligt följande:

Ägg förändrar inte förhållandet mellan LDL och HDL kolesterol – men ökar mängden av båda. Ökat LDL, oberoende av HDL, beskrivs som riskfaktor för hjärt kärlsjukdomar.

Även om nästintill alla studier från min granskning visar att ägg höjer kolesterol, så skriver flera att effekterna på hjärt och – kärlhälsan (tex. högt blodtryck) är mycket små.

Främst hos hos personer utanför riskgruppen.

Ägg höjer kolesterol – men orsakar inte högt blodtryck?

Huruvida ägg höjer ökar risken för högt blodtryck beskrivs också som oklart – enligt en granskning publicerad i Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases (2019).

Granskningen omfattade äldre och medelålder personer, och uppmärksammar att resultatet från forskning är högst inkonsekvent.

Resultatet visade att mer än 4 ägg per vecka ökade blodtrycket lika mycket som mindre än 4 ägg / vecka – dvs ingenting ökning alls.

Overall, the results support the notion that quantity of whole egg intake does not affect CVD risk factors and consuming egg substitutes may also be beneficial compared to whole eggs on lowering CVD risk in the middle-aged and older population.

Däremot uppmärksammar författarna att mer än 4 ägg i veckan visade sig öka både HDL och LDL kolesterol.

Året efter granskningen ovan, publicerades ytterligare en granskning av befintlig forskning – denna i Current Hypertension Reports (2020).

Författare skriver att ägg inte tycks höja blodtrycket, men att:

Due to several limitations among existing studies, general conclusions cannot be drawn regarding the beneficial or neutral impact of egg consumption on blood pressure in adults.

Kanske är det så att kolesterolets relationen med högt blodtryck är mer komplext än mitt vetande begriper sig på.

Varför är forskning inkonsekvent gällande ägg och blodtryck?

Kanske beror resultatet från granskningar på att studierna i fråga antingen är för korta, eller att de är epidemiologiska.

Huruvida någon får högt blodtryck av att äta 2 ägg till frukost under 6 veckor – ställer jag mig tveksam till – men ändå något en studie publicerad i American Heart Journal (2015) valde att undersöka.

Epidemiologiska studier på personer som tenderar att äta ägg säger knappt något alls om ägg som livsmedel – utan mer om vilken kosthållning ägg associeras till och dess eventuella konsekvenser.

Det är bara min gissning. Och jag är inte kvalificerad för att göra en bra sådan.