Senste artiklarna från denna blogg om hälsa:

Smått

Vilken träning är bäst? Jämför 5 träningsformer!

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om några vanliga konditionsorienteraen träningsformer. Allt nedan är baserat på en min ytliga granskning av befintlig forksning. Förvänta dig ingen komplett återspegling av helheten, men heller inte ett inlägg utan belägg för sina påståenden. Cykling Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig om huruvida…

Sömn

Är det bra att sova middag?

Fördelarna med att sova middag (5-30 minuter) innebär bla annat minskad trötthet och förbättrad koncentrationsförmåga 1-3 timmar efter uppvaknande. Längre tupplur / powernaps (60 min) gynnar inlärningsförmågan sett över 24 timmar (genom REM sömn). Effekterna av att sova middag / på dagen har uppmärksammat av flera tyngre organisationer som American Physiological Association och Harvard University….

Sömn | Träning

Svårt att sova efter träning?

Anledningen till varför det kan vara svårt att sova efter träning beror bla. på att ex. kvällsträning förskjuter dygnsrytmen. Träning utomhus senare på kvällen kan göra sömnen ännu svårare pga av solljus. Träningspassets duration har också visat sig påverka förmågan att somna. Många artiklar har skrivit som förhållandet mellan träning och sömn, där frågan kan…

Kost och Diet

Ska man dricka vatten till maten?

Det finns forskning som visar på att kroppen anpassar matsmältningen (enzym och galla) baserat på om maten har hög vätskehalt eller om vi medvetet dricker till maten. Mat med mycket vatten är kan vara nedbruten i högre uträckning (redo för nästa steg), och därför passerar snabbare genom magsäck och tarm. Om det finns forskning som…

Psykisk Hälsa

Är sociala medier bra för oss eller beroendeframkallande?

Flera studier visar att sociala medier är beroendeframkallande – främst bland unga tjejer. Bland vuxna har ett beroende av sociala medier visat sig kunna leda till utbrändhet genom försämrad prestation på arbete. Ett beroende av sociala medier förklaras bla av FOMO och Nomofobi. Nedan summerar jag min egna jakt på svaret om sociala medier är…

Träning

Är övningar med Gummiband bra träning?

Träning med gummiband har enligt mycket forskning visat sig kunna öka ens muskelmassa genom styrketräning (9-11 repetition, under 80-95% maxkapacitet). Likvärdiga resultat kan åstadkommas med träningsband, som med träningsmaskiner. Övningar med gummiband är extra gynnsamma vid introduktion till träning – bla för; otränade äldre, personer med artros, sarkopeni mfl. Enligt en studie (2018) publicerad i…

Crosstrainer

Är crosstrainer bra träning? En guide genom forskning!

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig huruvida crosstrainer är bra träning. Här skriver jag några rader om hur träningsredskapet påverkar kroppen utifrån perspektiven; nämn, rumpan, ryggen och kroppsvikten. Allt nedan är baserat på en ytlig gransning av befintlig forskning. Förvänta dig ingen komplett återspelging av helheten, men heller inte en text utan…

Träning

Vad är varierad träning / vilken är bäst?

Varierad träning ä bra för att tex. minska risken för skador och överträning. Varierande träning omfattar konstant eller variernade intesistet i kombination med konstant eller varierande belastning. Varierade träning leder till ökad muskelmassa främst genom att variera intensitet – inte övningar.  Nedan skriver jag några rader om fördelarna med variernade träning, och vilken typ av…

Träning | Viktnedgång

Vilka fördelar finns med kalldusch / isvak?

Fördelarna med att kalldusch / isvak är exempelvis minskade nivåer av inflammation i kroppen. Effekterna av kyla reducerar risken för exempelvis ateroskleros, förmaksflimmer, inflammation i tarm, diabetes typ 2, Alzheimers och depression. Enligt en större granskning av befintlig forskning (2017) publicerad i Experimental Physiology. Utöver att ha läsat en himla massa forskning om exponering för…

Träning

Är stretching bra eller inte nödvändigt?

Flertalet studier visar att stretching inte är bra för varken prestationsförmåga, träningsvärk eller minimerad skaderisk vid träning. Stretching har ingen uppvärmande effekt och gör därför inte kroppen redo för träning. Nedan tänkte jag skriva några rader om hur stretching påverkar kroppen i samband med träning. Är stretching bra för prestationsförmågan? Stretching har, åtminstone under min…

Viktnedgång

Är koffein i kaffe / te bra för viktnedgång?

Koffein från kaffe / te bidrar till viktnedgången genom ökad fettförbränningen. Viktnedgången sker genom att öka kroppens egna värmeproduktion och därigenom påverkar fettomsättning. Högre doser ger kortvarig effekt som snabbt avtar, medan lägre doser av koffein främjar viktnedgången långsiktigt. Nedan skriver jag några rader om hur koffein från kaffe och te beskrivs bidra till viktnedgång….

Viktnedgång

Varför går man upp i vikt när man slutar röka?

Viktuppgång i samband med att sluta röka sker främst genom att ämnesomsättningen minskar (uppemot 16%), samtidigt som kaloriintaget ökar med 5.7% – motsvarande en viktuppgång på ca 10%. Att börja röka igen efter 30 dagar leder ofta till viktnedgång – som kan vara större än tidigare viktuppgången. Viktuppgång beskriv som den främst anledningen till att…

Träning

Ger varierad träning på gym starkare muskler?

Är det bättre att variera sin träning på gymmet, än att bibehålla samma träningsrutin över en längre tid? Det tänkte jag skriva några rader om i detta inlägg om varierad träning. Varierar träning på gymmet med varierande övningar ger allra bäst resultat gällande starkare muskler. Bland de 4 sätten att variera sin träning bidrar varierad…

Äldre | Träning

Är Varierat Träningsprogram viktigt för Äldre?

Ett träningsprogram kan medföra positiva hälsoeffekter hos äldre genom att förbättra den funktionella hälsa. Däremot visar flera studier att enklare träningsprogram slutar ge effekt efter 6 månader. Träningsprogram orienterade kring styrketräning kan förbättra äldres hälsa bortom att enbart vara “tillräckligt funktionell”. Hur viktigt kan ett träningsprogram vara? Träning bland äldre är studerat ganska omfattande, eftersom…

Psykisk Hälsa

Är datorspel bra eller farligt / beroendeframkallande?

Datorspelande i utbildningsmiljö har visat sig vara ett lika bra verktyg för inlärning som traditionella metoder. Längre perioder av sociala datorspel (action, strategi) har däremot visat sig ha samband med psykisk ohälsa (oro, sömnsvårigheter, depression mm), samt försämrad prestation i skola och för privatekonomin. Är datorspel bra som verktyg för lärande i skolan? En studie…

Träning

Är intervaller bra träning?

Nedan kan du läsa om vad jag lärt mig in intervallträning. Här skriver jag några rader om hur intervallträning påverkar kroppen utifrån flera olika perspektiv. Allt nedan är baserat på min ytliga granskning av befintlig forskning. Förvänta dig ingen komplett återspegling av helheten, men heller inte ett inlägg utan belägg för sina påståenden. Vad är…

Smått

Allt om Graviditet, Träning & Viktnedgång!

Brist på träning är inte nödvändigtvis den största orsaken till misslyckad viktnedgång – då över 31 faktorer har identifierats påverka hälsan efter graviditet. Viktuppgång under graviditet leder till fetare bebisar vid födsel, och snabb viktnedgång efter graviditet minskar riken för långvarit övervikt. Tiden efter förlossning beskriv enligt en granskning från Cambridge University (2018) som ett…

Kost och Diet | Träning

Är kolhydrater bra när man tränar?

Snabba kolhydrater är bättre för explosiv träning som styrketräning eller lagsport med många intervaller. Långsamma är bättre för konditionsträning. Effekt på prestation varierar beroende på kolhydraternas form (tillgänglighet) i relation till träningens karaktär och intensitet (behovet av energi). Kolhydrater kan förbättra en prestation uppemot 2-6% vid träning – enligt en omfattande granskning av befintlig forskning…

Mina Favoriter

Är naturen bra för hälsan?

Natur är bra för hälsa på flera sätt – bla. genom att minska stress och risk för depression, högt blodtryck, förbättra kognitiv funktion samt återhämtning efter operation. Hälsoeffekterna av natur kommer från vistelse i den, men också genom att exempelvis ha inomhusväxter. Det finns studier visar att även tavlor med naturmotiv har effekt på hälsa….

Träning

Är promenader bra träning?

Raska promenader /powerwalks ryms inom WHO riktlinjer för 150 min medelintesiv träning / vecka. Flera studier visar att träningen genom promenader är bra både för psykisk och fysisk hälsa – speciellt i naturliga miljöer (skog / grönområden). Varierad träning är däremot bra och minskar risken för förslitningar / skador.  Mängder med forskning visar att promenader…